Contact

Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa
tel./fax. 22/ 826 76 88

 

Sekretariat
Iwona Wawrowska
sekretariat@ispan.waw.pl
tel. 22/ 826 76 88
fax 22/ 828 44 75