ue logo

 

 

 

          

KONTAKT
Dane adresowe:
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa
tel./fax: 22 826 76 88
22 828 44 75
sekretariat@ispan.waw.pl

Zasady Etyki Pracownika Naukowego

 


        UCHWAŁA RADY NAUKOWEJ IS PAN W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZASAD ETYKI NAUKOWEJ        


 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA NAUKOWEGOhttps://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego