Zasady Etyki Pracownika Naukowego

 


        UCHWAŁA RADY NAUKOWEJ IS PAN W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZASAD ETYKI NAUKOWEJ        


 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA NAUKOWEGOhttps://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego