O KONSORCJUM DARIAH-PL


Powstałe w sierpniu 2014 roku konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych. Konsorcjum działa na podstawie umowy konsorcjalnej oraz regulaminu Rady. Kluczowym organem stanowiącym konsorcjum jest Rada.

 

Czytaj więcej: O KONSORCJUM DARIAH-PL

"SLAWISTYKA W PRZESTRZENI CYFROWEJ" - SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 

 

Sprawozdanie z konferencji „Slawistyka w przestrzeni cyfrowej"
(Warszawa, 5-6 września 2016 r.)

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DARIAH-PL w POZNANIU (8-9 LISTOPADA 2016 R.)

 

W dniach 8-9 listopada 2016 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym odbyła się III Międzynarodowa Konferencja DARIAH-PL zatytułowana „Inspiracje-Innowacje-Człowiek". Głównym założeniem konferencji była prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

 

 

Czytaj więcej: III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DARIAH-PL w POZNANIU (8-9 LISTOPADA 2016 R.)

KONFERENCJA „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" (8-9 GRUDNIA 2016 R., WARSZAWA)

 

8-9 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" organizowana przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH EU), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej: KONFERENCJA „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" (8-9 GRUDNIA 2016 R.,...