O KONSORCJUM DARIAH-PL


Powstałe w sierpniu 2014 roku konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych. Konsorcjum działa na podstawie umowy konsorcjalnej oraz regulaminu Rady. Kluczowym organem stanowiącym konsorcjum jest Rada.

 

Czytaj więcej: O KONSORCJUM DARIAH-PL

KONFERENCJA „BAZY DANYCH I SYSTEMY NA POTRZEBY WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKOZNAWSTWA - БАЗИ ДАНИХ I СИСТЕМИ ДЛЯ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА" (13-14.06.2017 KIJÓW)


W dniach 13-14 czerwca 2017 r. odbyła się w Kijowie międzynarodowa konferencja i szkoła językowa, w tym dwa seminaria, zatytułowana „Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa – Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства", która poświęcona była zagadnieniom wykorzystania narzędzi cyfrowych w badaniach językoznawczych. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przy wsparciu Ukraińskiego Instytutu Slawistów, Instytutu Slawistyki PAN i Komisji Bibliografii Językoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W ciągu dwóch dni wygłoszono 17 referatów oraz poprowadzono 2 seminaria. W konferencji wzięli udział członkowie grupy roboczej „Slawistyka cyfrowa" przy Konsorcjum DARIAH-PL, którzy wygłosili następujące referaty: dr Zofia Rudnik-Karwatowa „System informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw po 10 latach – stan aktualny i przyszłość", dr Paweł Kowalski „Słowa kluczowe w systemie iSybislaw jako narzędzie i przedmiot badań", mgr Jakub Banasiak „Międzyjęzykowe wyszukiwanie informacji w bazie danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: stan i perspektywy". Zagadnienia podjęte w trzech wystąpieniach koncentrowały się wokół dotychczasowych osiągnięć i problemów dotyczących remediacji „Bibliografii językoznawstwa slawistycznego" z postaci papierowej do postaci cyfrowej w formie systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw; najważniejszych funkcjonalności narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych zastosowanych w systemie i możliwości ich wykorzystania w badaniach językoznawczych, a także perspektyw unowocześnienia i usprawnienia systemu iSybislaw.

Obszerne sprawozdanie przygotowane przez stronę ukraińską dostępne jest na stronie Instytutu języka ukraińskiego NANU: http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Chronicle/Documents/bazy-danuh-i-systemy-dlya-potreb-suchasnogo-movoznavstva.pdf 
Nagrania wszystkich sesji dostępne są w repozytorium instytutowym www.ireteslaw.ispan.waw.pl w kolekcji materiały multimedialne.
Pełny program konferencji: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/NASU_PAN_linguistic_school_2017_program.pdf 


PK

"SLAWISTYKA W PRZESTRZENI CYFROWEJ" - SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 

 

Sprawozdanie z konferencji „Slawistyka w przestrzeni cyfrowej"
(Warszawa, 5-6 września 2016 r.)

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DARIAH-PL w POZNANIU (8-9 LISTOPADA 2016 R.)

 

W dniach 8-9 listopada 2016 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym odbyła się III Międzynarodowa Konferencja DARIAH-PL zatytułowana „Inspiracje-Innowacje-Człowiek". Głównym założeniem konferencji była prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

 

 

Czytaj więcej: III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DARIAH-PL w POZNANIU (8-9 LISTOPADA 2016 R.)

KONFERENCJA „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" (8-9 GRUDNIA 2016 R., WARSZAWA)

 

8-9 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" organizowana przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH EU), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej: KONFERENCJA „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" (8-9 GRUDNIA 2016 R.,...