25 LAT WOLNEJ POLSKI I UKRAINY – PERSPEKTYWA AKADEMICKA

 

W grudniu 2016 roku prof. Helena Krasowska wzięła udział w projekcie 25 lat wolnej Polski i Ukrainy – perspektywa akademicka. Projekt ten uświetnił obchody dwudziestej piątej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Ukrainą. Inicjatorami i gospodarzami projektu są: Ambasada RP w Kijowie, Stacja Naukowa PAN w Kijowie oraz Instytut Studiów Politycznych PAN.

W ramach przedsięwzięcia prof. Helena Krasowska wygłosiła wykłady w Związku Polaków na Ukrainie, Odział im. Adama Mickiewicza w Odessie (15.12), w Odeskim Narodowym Uniwersytecie im. I. I. Miecznikowa (16.12), a także w Stowarzyszeniu Polaków w Mikołajowie na Ukrainie (17.12).

 

Ze studentami i wykładowcami w Odessie

 

Studenci i wykładowcy Uniwersytetu w Odessie podczas wykładu prof. Krasowskiej

 

Członkowie Związku Polaków na Ukrainie w Odessie

 

Tematem głównym wszystkich wykładów były polskie badania polszczyzny południowo-wschodniej w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Podczas wykładów w Związku Polaków na Ukrainie i w Stowarzyszeniu Polaków w Mikołajowie prof. Krasowska przedstawiła także wyniki swoich badań, które prowadziła wśród mniejszości polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie oraz na Bukowinie Karpackiej. W trakcie spotkania w Mikołajowie prelegentka zaprezentowała ponadto obrzędy bożonarodzeniowe w Dolnych Piotrowcach na Bukowinie. Prof. Krasowska zwracała szczególną uwagę na to, że mowa każdego narodu jest ważnym składnikiem niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Prof. Helena Wojcewa i prof. Helena Krasowska