Archiwalia

Pokaż # 
Tytuł
promocja "Atlasu gwar wschodniosłowaińskich Białostocczyzny. Tom 4. Słowotwórstwo"
Konwersatorium
VI COLLOQUIUM EUROPAEUM
Otwarte zebranie naukowe
Otwarte zebranie naukowe
spotkanie informacyjne
Konferencja
spotkanie 7.02.2013
Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne"
spotkanie Zespołu Integracyjnego IS PAN
Działalność Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
Konkursy
spotkanie Zespołu Integracyjnego IS PAN
Konferencja "Język pisarzy jako problem lingwistyki"
Obrona rozprawy doktorskiej
METAFORY W DYSKURSIE HUMANISTYCZNYM, W MÓWIENIU PUBLICZNYM I W MOWIE POTOCZNEJ
Mniejszości językowe i etniczne
REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE w Instytucie Slawistyki PAN
Czwartki białoruskie konwersatorium interdyscyplinarne
Sesja naukowa dla doktorantów!
Konwersatorium Mniejszości językowe i etniczne
Doktoranci publikują
Posiedzenie Rady Naukowej
Zajęcia
O sobie samej do językoznawczej" potomności
Opłaty
OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE
E-księgarnia SOW
Zebranie naukowe
zebranie Zespołu Integracyjnego IS PAN
Na buriackiej ziemi. Relacja z ekspedycji międzynarodowej
Konwersatorium
spotkanie
Promocja książki
Konwersatorium
Słowniki wielojęzyczne i nowe metody ich tworzenia
Informacja o przygotowywanej publikacji o Profesorze Zdzisławie Stieberze
Zebranie naukowe
Spotkanie świąteczne
UWAGA!
UWAGA!
Bizancjum a renesansy
Bałkany na przełomie XX/XXI w.
konferencja
spotkanie z Georges'em Nivat
Poznańskie Studia Slawistyczne
Małe miasta
Konferencja ISSR
obrona rozprawy doktorskiej
Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa