Konkursy

Dnia 30 listopada br. ogłoszone zostały 3 konkursy Programu Pomysły dla doświadczonych naukowców - ERC Advanced Grants.
Konkursy dotyczą oddzielnie:
- Nauk fizycznych i inżynierskich (termin składania projektów - 28.02.2008),
- Nauk społecznych i humanistycznych (termin składania projektów - 18.03.2008),
- Nauk o życiu (termin składania projektów - 22.04.2008).

Ponadto, otwarto też konkurs na działania koordynacyjne i wspierające - Cooperation and Support Actions.
Wszystkie dokumenty konkursowe dostępne są poprzez stronę http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
link "Find calls for this activity".