Otwarte zebranie naukowe

OTWARTE
ZEBRANIE NAUKOWE

Referat
mgr Anna Zawadzka

Temat:
„Sprzeczności współczesnych norm kulturowych
dotyczących dziewictwa i defloracji"

Pracownia Instytutu Slawistyki PAN
ul. Jaracza 6/12
5 marca 2013 r. godz. 13:00