Ogłoszenia

Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa

POLSKA AKADEMIA  NAUK
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
K O M I T E T   S Ł O W I A N O Z N A W S T W A

Zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu plenarnym Komitetu Słowianoznawstwa   PAN,   które  odbędzie  się  w  dniu 4 kwietnia 2011 r.  (poniedziałek) o godz. 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, sala 2604  (26. piętro).

Porządek  posiedzenia:

     Posiedzenie naukowe

Dr hab. prof. IS PAN  GRAŻYNA SZWAT-GYŁYBOWA (Instytut Slawistyki PAN)
               Badacz kultury w plątaninie zdarzeń. Jeden przykład bułgarski

Dr hab. prof. UJ  ANDRZEJ DUDEK (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)
                Lwa Tołstoja antropologia miasta

    Dyskusja.

Posiedzenie organizacyjne

1. Informacja o przygotowaniach do XV Międzynarodowego Kongresu Slawistów.
2. Informacja o zaopiniowaniu wniosków o nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP dla autorów Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej i autorów Słownika etymologicznego kaszubszczyzny.
3. Informacja o pierwszym w nowej kadencji zebraniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.
4. Sprawy bieżące.
5.  Wolne wnioski.