Ogłoszenia

obrona rozprawy doktorskiej

Instytut Slawistyki PAN

zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2011 roku w sali nr 103
w Pałacu Staszica
przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie o godz. 13.00
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Wojciecha Sosnowskiego

Tytuł rozprawy:

Tendencje analityczne we współczesnym języku polskim
i rosyjskim

Promotor: Prof. dr hab. Violetta Koseska
Recenzenci: Prof. dr hab. Irena Maryniak
            Dr hab. Dorota Urbanek