Ogłoszenia

Poznańskie Studia Slawistyczne

Instytut Filologii Słowiańskiej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza do współpracy z nowym czasopismem naukowym. Półrocznik  „Poznańskie Studia Slawistyczne" ma być platformą skupiającą polskie oraz zagraniczne głosy, dotyczące szeroko pojętej problematyki literatur, kultur, języków, historii oraz tożsamości słowiańskich. Redakcja oczekuje na propozycje Autorów do drugiego numeru pisma do 31 stycznia 2012 r. 

więcej informacji