Ogłoszenia

spotkanie z Georges'em Nivat

Wydawnictwo Officyna i Instytut Francuski w Warszawie

zapraszają na spotkanie z Georges'em Nivat

z autorem książki FENOMEN SOŁŻENICYNA

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim (zapewnione tłumaczenie symultanicznie)
1 października 2011-09-26, godz. 1700
Mediateka Instytutu Francuskiego w Warszawie, ul. Widok 12

Z okazji opublikowania po polsku książki „Fenomen Sołżenicyna”, wydawnictwo Officyna i Instytut Francuski w Warszawie zapraszają na spotkanie z jej autorem, Georges’em Nivat. Spotkanie, które odbędzie się w języku francuskim, tłumaczone będzie symultanicznie i będzie miało miejsce w sobotę 1 października o godzinie 17ej w Mediatece Instytutu Francuskiego w Warszawie, przy ulicy Widok 12.

Książka «Fenomen Sołżenicyna» opublikowana we Francji przez wydawnictwo Fayard, w Polsce zaś przez wydawnictwo Officyna, została w swej pierwszej wersji przeczytana przez samego Sołżenicyna, który na jej temat wygłosił poniższą opinię:

«Wyostrzona literacka percepcja, niezwykle dokładna intuicja moralna i celne wnioski».

Obecne wydanie książki ukształtowane jest pod wpływem wielu spostrzeżeń przesyłanych autorowi przez Sołżenicyna.

Georges Nivat, historyk idei, slawista, tłumacz dzieł Sołżenicyna i specjalista w dziedzinie literatury rosyjskiej, urodził się we Francji, w roku 1935. Jest profesorem honorowym na Uniwersytecie Genewskim, honorowym przewodniczącym Międzynarodowych Spotkań Genewskich oraz autorem francuskich tłumaczeń Gogola, Puszkina czy Josifa Brodskiego a także autorem takich tytułów jak Vivre en russe (Żyć po rosyjsku), czy Sites de la mémoire russe (Miejsca pamięci rosyjskiej).