Ogłoszenia

Bałkany na przełomie XX/XXI w.

Centrum Naukowo-Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego
„Bałkany na przełomie XX/XXI w."

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

Bałkany Zachodnie - między przeszłością a przyszłością (w 20-lecie rozpadu byłej Jugosławii),
Łódź, 8-9 grudnia 2011 r.

 

karta zgłoszeniowa