Ogłoszenia

Bizancjum a renesansy

Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales"
Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

Bizancjum a renesansy.
Dialog kultur, dziedzictwo antyku - tradycja i współczesność

19-21 października 2011
Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 72

Program konferencji