Ogłoszenia

Zebranie naukowe

OTWARTE
ZEBRANIE NAUKOWE

Referat
dr Katarzyna Kotyńska

Temat: „Współczesny ukraiński esej literacki: między definicją a samoświadomością gatunkową"

PAŁAC STASZICA
ul. Nowy Świat 72
sala 304

10 stycznia 2012 r. godz.
13:00