Ogłoszenia

spotkanie

Zespół Integracyjny Instytutu Slawistyki PAN

zaprasza na spotkanie 
dnia 26 stycznia 2012 r.
o godz. 13:00
w sali 146a w Pałacu Staszica
ul. Nowy Świat 72,na którym

dr Mariola Jakubowicz przedstawi:

„Informację o kontynuacji prac nad Słownikiem prasłowiańskim"