Ogłoszenia

Konwersatorium

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie
i
Fundacja Slawistyczna

Zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium
„Mniejszości językowe i etniczne"

mgr Justyna Michniuk
wygłosi referat
nt.

Łużyce od wewnątrz - społeczeństwo w oczach łużyckich nauczycieli, twórców kultury i polityków. Krótki rys na podstawie badań przeprowadzonych w Budziszynie
i okolicach w listopadzie 2011

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 16.02.2012 r., o godzinie 15.00
w sali 146a (dawniej 304) Pałacu Staszica
Warszawa, ul Nowy Świat 72