Ogłoszenia

zebranie Zespołu Integracyjnego IS PAN

Zebranie Zespołu Integracyjnego IS PAN
  1 marca 2012 r., g. 13.00, s.146a

Prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa

 Tytuł wystąpienia wspomnieniowego

Czasy, miejsca, ludzie - droga do nauki
i praca językoznawcy polonisty i slawisty
(historia indywidualna)

Antymotto:

„Jednostka!
                    Co komu po niej?!
[...]                
Jednostka - zerem,
        jednostka - bzdurą..."

(W. Majakowski, Włodzimierz Iljicz Lenin;
fragment przeł. A. Ważyk)                            

                               Motto I:

                                                               „Chciałbym i mój ślad na drogach
                                              
Ocalić od zapomnienia."
                                                              
(K. I. Gałczyński, Pieśni; fragment pieśni X)

                                 Motto II:

 

                                                                  „Nauczyli mnie mnóstwa mądrości,
                 [...]
                                                      Oglądałem różne tajemnice:
                [...]
                                                    I nic nie wiem, i nic nie rozumiem,
                                                   I wciąż wierzę biednymi zmysłami,
                                           Że ci ludzie na drugiej półkuli
                                               Muszą chodzić do góry nogami."

                                            (J. Tuwim, Nauka)