Ogłoszenia

Zebranie naukowe

OTWARTE
ZEBRANIE NAUKOWE

Referat
dr Lilla Moroz-Grzelak

Temat: „Macedońska pamięć historyczna. Narracje pomnikowe"

PAŁAC STASZICA
ul. Nowy Świat 72
sala 146a I piętro
6 marca 2012 r. godz.
13:00