Ogłoszenia

OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE

OTWARTE
ZEBRANIE NAUKOWE

 

Referat
dr  Roman Bobryk

 

Temat: „Semantyka samowara w martwej naturze XX wieku"

 

Pracownia Instytutu Slawistyki PAN
ul. Jaracza 6/12
3 kwietnia 2012 r. godz. 13:00