Ogłoszenia

Posiedzenie Rady Naukowej

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN, odbędzie się dnia 2 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali nr 103 (im. Stanisława Staszica) w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72.

            Porządek obrad

  1. Wniosek Zespołu o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego  dr Marioli Jakubowicz.
  2. Powołanie Rady Naukowej i recenzentów czasopisma Adeptus.
  3. Zmiany w składzie Redakcji, Rady Naukowej i listy recenzentów „Colloquia Humanistica".
  4. Zatwierdzenie tematów statutowych na rok 2013.
  5. Sprawozdanie Komisji ds. Oceny Pracowników IS PAN z oceny pracowników niesamodzielnych za rok 2010 i 2011.
  6. Sprawy personalne.
  7. Sprawy wydawnicze.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

Proponowany termin następnego posiedzenia Rady Naukowej IS PAN - 25 czerwca 2012 r.