Ogłoszenia

Czwartki białoruskie konwersatorium interdyscyplinarne

 Katedra Kultury Białoruskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

zaprasza na

Czwartki białoruskie
konwersatorium interdyscyplinarne

19.04.2012

Dr Grażyna Charytoniuk-Michiej

Kult przodków wśród Białorusinów

Prezentacja książki autorskiej


„Obrzęd dziadów
w dokumentach i w cyklu Mickiewicza"

godz. 17.00, Plac Uniwersytecki 1, s. 48