Ogłoszenia

Mniejszości językowe i etniczne

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie
i Fundacja Slawistyczna
Zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium
„Mniejszości językowe i etniczne"

dr Ewa Golachowska

przedstawi rezultaty cyklu konferencji na temat
Konstrukcje i destrukcje tożsamości
,

organizowanych przez Instytuty Slawistyczne: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez Fundacje Slawistyczną

oraz

dr Nicole Dołowy-Rybińska

zaprezentuje wstępne uwagi na temat swoich badań wśród młodzieży bretońskiej, przeprowadzonych w ostatnich tygodniach

organizowanych przez Instytuty Slawistyczne: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez Fundacje Slawistyczną

oraz

dr Nicole Dołowy-Rybińska

zaprezentuje  wstępne uwagi na temat swoich badań wśród młodzieży bretońskiej, przeprowadzonych w ostatnich tygodniach

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19.04.2012 r., o godzinie 17.00
w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej
Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28, sala nr 11

- ISZiP mieści się w budynku za Adytorium Maximum