Ogłoszenia

Obrona rozprawy doktorskiej

Instytut Slawistyki PAN

 zawiadamia, że w dniu 28 maja 2012 roku w sali nr 103 w Pałacu Staszica
przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie o godz. 12.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Beaty Krokockiej

Tytuł rozprawy:

Wizerunek mieszkańców obszaru dawnego Księstwa Łowickiego na podstawie języka rodzinnego.

Promotor: Prof. dr hab. Kwiryna Handke
Recenzenci: Dr hab. Halina Karaś, prof. UW
                 Dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN

 Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie (siedziba Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego).