Ogłoszenia

spotkanie Zespołu Integracyjnego IS PAN

Zespół Integracyjny Instytutu Slawistyki PAN
zaprasza na spotkanie
dnia 31 maja 2012 r. o godz. 13:00
w pracowni IS PAN
przy ulicy Jaracza 6/12

 pt.  „Staroobrzędowcy poza granicami Rosji. Moja przygoda ze staroobrzędowcami"

temat przedstawi:
prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa