Ogłoszenia

spotkanie informacyjne

Zespół Integracyjny Instytutu Slawistyki PAN
zaprasza na spotkanie informacyjne:

Jakie korzyści w pracy naukowo-badawczej
daje bibliografia językoznawstwa slawistycznego online?

Temat przedstawi
zespół Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej IS PAN

Spotkanie odbędzie się
14 czerwca 2012 r. o godz. 1300
w pracowni Instytutu Slawistyki PAN
ul. Jaracza 6/12