Ogłoszenia

Zajęcia

Seminaria:
Seminaria dla I , II, III, IV roku są obowiązkowe, w terminach i miejscach ustalonych przez poszczególnych opiekunów lub promotorów.

Zajęcia fakultatywne:
Zajęcia fakultatywne są prowadzone w ramach oferty Collegium Civitas (www.collegium.edu.pl), innych szkół wyższych i placówek PAN. Doktoranci mogą korzystać z pełnej oferty w nieograniczonym wymiarze, w porozumieniu z opiekunem naukowym.

System zaliczenia roku akademickiego:
Podstawą zaliczenia jest:
1. uzyskanie zaliczenia z seminarium;
2. uczestnictwo w jednym wykładzie obowiązkowym (w całym cyklu jego trwania);
3. udział w wybranych konwersatoriach (łącznie 20 godzin wykładowych);
4. udział z własnym referatem w sesji naukowej doktorantów IS PAN (24 IV 2007 r.);
5.ustalenie tematu rozprawy doktorskiej do 19 czerwca 2007 r. (słuchacze I roku studiów doktoranckich);
6. przedstawienie sprawozdania (zaakceptowanego przez opiekuna), zawierającego opis rezultatów pracy naukowej w ciągu roku akademickiego (udział w konferencjach naukowych, opublikowane artykuły, uczestnictwo w życiu naukowym), do 1 sierpnia 2007 r.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 304.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca doktoranci mają możliwość uczestniczenia w zebraniach naukowych IS PAN (Pałac Staszica).
24 kwietnia 2007 r. odbędzie się jednodniowa sesja naukowa, na której doktoranci przedstawią efekty swojej pracy  (czas trwania wystąpienia 15 minut).

SEMINARIA prowadzą:
doc. dr hab. Grażyna Bobilewicz
prof. dr hab. Wojciech Burszta
prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa
prof. dr hab. Zbigniew Greń
prof. dr hab. Kwiryna Handke
prof. dr hab. Ryszard Handke
doc. dr hab. Anna Zielińska 

WYKŁADY
doc dr. hab. Grażyna Bobilewicz,
Miejsce mitu w systemie kulturowym. Teorie, klasyfikacje, struktura i funkcje – 17 X 2006 r., 21 XI 2006 r., 12 XII 2006 r. 16 I 2007 r.
doc. dr hab. Jolanta Sujecka,
Problem tradycji spornej na Bałkanach – 17 X 2006 r., 21 XI 2006 r., 12 XII 2006 r., 16 I 2007 r.

KONWERSATORIA
dr Anna Engelking,
1. Warsztat historyka etnografii: badania nad biografiami uczonych –  17 X 2006 r.
2. Klasyka antropologiczna dziś: Kazimierz Moszyński – 12 XII 2006 r.
3. Antropologia zapomniana: badacze „trzeciorzędni” – 16 I 2007 r.
dr Lidia Stefanowska,
1. „Pierwsza fala” emigracji ukraińskiej (1900–1918). Początki ukraińskiej emigracji w XX w. (motywy i kierunki emigracji) – 17 X 2006 r.,
2. „Pierwsza fala” emigracji ukraińskiej (1900–1918). Pierwsze ukraińskie instytucje społeczno-kulturalne i oświatowe – 21 XI 2006 r.,
3. „Druga fala” emigracji ukraińskiej (1918–1939) – 12 XII 2006 r.
4. „Trzecia fala” emigracji ukraińskiej (po 1939) – 16 I 2007 r.
dr Michał Stefański
Maszyna w poezji – 21 XI 2006 r.

ZEBRANIA NAUKOWE IS PAN
dr Maria Trawińska, O rękopisach najstarszych ksiąg ziemskich – 10 X 2006 r.
dr Krzysztof Kowalewski, O mitach i paradygmatach w czeskiej historiografii – 7 XI 2006 r.
mgr Mirosław Jankowiak, Socjolingwistyczne aspekty funkcjonowania gwar białoruskich
w rejonie krasławskim na Łotwie – 5 XII 2006 r.
dr Jerzy Garbiński, Białoruskie prądy filozoficzne w Polsce międzywojennej – 9 I 2007 r. 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca doktoranci mają możliwość uczestniczenia w zebraniach naukowych IS PAN (ul. Jaracza 6 m. 12, godz. 12.00).

24 kwietnia 2007 r. odbędzie się jednodniowa sesja naukowa, na której doktoranci przedstawią efekty swojej pracy (czas trwania wystąpienia 15 minut)