Ogłoszenia

Sesja naukowa dla doktorantów!

bibl_ryc_22Szczegóły w ogłoszeniu dr Doroty Krystyny Rembiszewskiej - sekretarza Studium Doktoranckiego przy IS PAN.

Szanowni Państwo!
W związku z organizowaną 24 kwietnia 2007 r. sesją naukową dla doktorantów Studium Doktoranckiego przy IS PAN, proszę o nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2007 r.(potrzebny jest czas na złożenie i wydrukowanie skryptu) pełnego tekstu wystąpienia o objętości około 5 stron (nie więcej niż 9 000 znaków). Osoby, których rozprawy doktorskie są w końcowej fazie opracowywania, mogą nadesłać résumé swojej pracy. Wygłoszenie referatu na sesji naukowej jest jednym z warunków zaliczenia roku akademickiego. Wydruk referatu wraz z dyskietką lub płytą CD proszę przesłać pod wskazany adres:
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1B m. 17
00-337 Warszawa

z dopiskiem „Konferencja”.

Ponadto proszę przesłać teksty wystąpień drogą elektroniczną: dorota.rembiszewska@wp.pl
                               
Pozdrawiam

Dorota Krystyna Rembiszewska
sekretarz Studium Doktoranckiego przy IS PAN