Ogłoszenia

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE w Instytucie Slawistyki PAN

logo_ispancc_pion3Studium Języków, Literatur i Kultur Słowiańskich oraz Studium Mniejszości Narodowych i Małych Ojczyzn przy Instytucie Slawistyki PAN, we współpracy z Collegium Civitas ogłaszają rekrutację na 4-letnie studia doktoranckie w roku akademickim 2007/2008. 

Dokumenty należy złożyć do 7 września 2007 r. w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1B/17, 00-337 Warszawa Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 11 września 2007 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Pałacu Staszica ul. Nowy Świat 72 (wejście główne od strony Pomnika Mikołaja Kopernika) sala nr 304 na I piętrze.

Wymagane dokumenty i materiały:
- podanie o przyjęcie do dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
- życiorys
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
- kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie)
- dwa zdjęcia
- dodatkowym atutem jest rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego

Opłata kwalifikacyjna wynosi 100 zł. Wpłaty można dokonać w kasie IS PAN lub na konto:

PKO BP S.A. I O/Warszawa
38 1020 1013 0000 0502 0007 6182
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa

Kontakt:
Iwona Tomaszewska
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1B m. 17
tel.  0-22 826 76 88  w. 22
e-mail: iwona@ispan.waw.pl