Ogłoszenia

Konferencja

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury oraz Zakład Literatury Polskiej XX wieku we współpracy z Department of Slavic Languages, University of Chicago i Department of Central, Eastern and Northern European Studies, University of British Columbia (Kanada) organizują konferencję naukową pt. "Pominięte, przemilczane, stłumione, zatarte w narracjach XX wieku". 4-6 grudnia 2007 r., Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, (Krakowskie Przedmieście 32). Informacje na temat programu spotkania, streszczenia referatów, noty autorskie referentów znajdują się na stronie internetowej: www.pominietewnarracjach.arts.ubc.ca