Ogłoszenia

VI COLLOQUIUM EUROPAEUM

Collegium Europaeum Gnesnense UAM w Poznaniu, Centrum Studiów Etnicznych i Religijnych w Salonikach oraz Międzynarodowe Centrum Studiów Greckich i Słowiańskich UAM organizują w dniach 12-14 marca 2008 r.

 VI COLLOQUIUM EUROPAEUM
Święta Góra Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu

Góra Athos dzięki głębi swojej duchowości i ciągłości historii - nieprzerwanego trwania od ponad tysiąca lat - urosła do rangi symbolu samego prawosławia. Przejmując to, co najlepsze z tradycji Kościoła stała się fundamentem wiary, teologii, centrum życia monastycznego. Umiejscowiona na pograniczu geograficzno-kulturowym wywierała wpływ na najdalsze zakątki chrześcijańskiej ziemi. Nie były to kontakty jednostronne, prócz Greków, znaleźli tam swoje miejsce zakonnicy bułgarscy, gruzińscy, mołdawscy, rosyjscy, serbscy. Określony czas utrzymywano związki z monastycyzmem zachodnim. Fenomen Athosu, mimo licznych publikacji książkowych i spotkań badaczy pozostaje niezgłębiony; podczas konferencji proponujemy Państwu podjęcie dyskusji nad szerokim spektrum zagadnień:

 1. Przeszłość Świętej Góry - legendarna i historyczna.
 2. Zróżnicowanie form życia monastycznego; różnorodność posługi zakonnej.
 3. Wpływy Athosu na kształtowanie się i rozwój teologii.
 4. Teoretycy hezychazmu - Grzegorz Synaita, Grzegorz Palamas, Mikołaj Kabasilas.
 5. Hezychazm w tradycji chrześcijańskiej.
 6. Oddziaływanie Świętej Góry na rozwój liturgii prawosławnej oraz ikonografii.
 7. Athos wobec tendencji unijnych w Kościele.
 8. Integrująca rola Athosu.
 9. Polityczno-ustrojowy status Świętej Góry dawniej i obecnie.
 10. Klasztor benedyktyński na Athosie.
 11. Klasztory słowiańskie na Athosie.
 12. Gruzini i Rumuni na Athosie.
 13. Formowanie tradycji monastycznej i ascetycznej w krajach słowiańskich.
 14. Athonici w duchowej i materialnej kulturze Europy.
 15. Promieniowanie kultu maryjnego.
 16. Athos w ujęciu literackim.
 17. Athos a kształtowanie się normy literackiej języków słowiańskich.
 18. Udział Świętej Góry w odradzaniu duchowości prawosławnej współcześnie.

Planowane jest wydanie zbioru tez referatów oraz tomu materiałów pokonferencyjnych. Będziemy wdzięczni za podanie tematu wystąpienia do 15 stycznia 2008; termin nadsyłania tez referatów (w języku wystąpienia) upływa 31 stycznia 2008 r. Przewidujemy możliwość wygłoszenia referatu w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, w językach słowiańskich. Czas wystąpienia: 20 min.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres:

Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II UAM
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno
(z dopiskiem: VI Colloquium Europaeum)
e-mail: m_kuczynska@poczta.onet.pl
           sekr-ceg@amu.edu.pl
fax. 061 423-70-02