Ogłoszenia

Otwarte zebranie naukowe

OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE

Referat
dr Zofia Rudnik-Karwatowa

Temat:
„Zmiany w słowiańskiej terminologii językoznawczej
w świetle zjawisk słowotwórczych"


Pracownia Instytutu Slawistyki PAN
ul. Jaracza 6/12
5 lutego 2013 r. godz. 13:00