III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DARIAH-PL w POZNANIU (8-9 LISTOPADA 2016 R.)

 

W dniach 8-9 listopada 2016 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym odbyła się III Międzynarodowa Konferencja DARIAH-PL zatytułowana „Inspiracje-Innowacje-Człowiek". Głównym założeniem konferencji była prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

 

 

 

 

Pierwszy dzień poświęcony był warsztatom, które prowadzili członkowie poszczególnych grup roboczych przy konsorcjum DARIAH-PL. Szczegółowy harmonogram i tematyka warsztatów dostępne są pod adresem: http://2016.dariah.pl/?page_id=166. Warsztat poprowadzony przez zespół „Cyfrowej slawistyki" miał na celu analizę możliwości wykorzystania oprogramowania open source do budowy wielojęzycznego banku terminologii slawistycznej, którego stworzenie planują członkowie grupy roboczej działającej w ramach konsorcjum DARIAH-PL.
Drugi dzień konferencji rozpoczęła referatem „Exploiting Advanced Research Infrastructures to explore Cultural Diversity Dariah-Competence Centre (DARIAH-CC) in a nutshell" Eveline Wandl-Vogt z Austriackiej Akademii Nauk. Po wystąpieniu i krótkiej przerwie kawowej uczestnicy konferencji wysłuchali w sesji pierwszej trzech referatów, w których przedstawiono: rezultaty ankiety o polskim środowisku humanistów cyfrowych, projekt „Biuletynu Polonistycznego" i portal re-research.pl. Kolejne sesje 2a/2b i 3a/3b odbywały się równolegle. Referenci poruszali zagadnienia dotyczące: ilościowych badań literackich i badań kultury literackiej, badań nad komunikacją międzykulturową i multimodalną; rozwoju zasobów i narzędzi umożliwiających akwizycję, cyfrowy zapis, trwałe przechowywanie, udostępnianie, analizę i opracowania zabytków ruchomych, jak i nieruchomych; dostosowania istniejących zasobów i narzędzi językowych do zadań badawczych w dziedzinie humanistyki; rozwoju zasobów światowego dziedzictwa i narzędzi umożliwiających szeroko rozumianą pracę nad tekstem; rozwoju i poszerzenie formuły korpusu narodowego; budowy europejskiego wielojęzycznego banku terminologicznego językoznawstwa slawistycznego; opracowania i udostępniania cyfrowych zasobów obejmujących te obszary piśmiennictwa, których nie można zaliczyć do literatury pięknej; badania obrazów cyfrowych i przygotowanie narzędzi do ich analiz i złożonych prezentacji.
Członkowie grupy roboczej „Slawistyka cyfrowa" w składzie Zofia Rudnik-Karwatowa, Agnieszka Pluwak, Jakub Banasiak i Paweł Kowalski zaprezentowali w wystąpieniu zatytułowanym „Od Bibliografii językoznawstwa slawistycznego do Banku terminologii językoznawczej" projekt infrastruktury badawczej z zakresu językoznawstwa, składającej się z systemu bibliografii językoznawstwa slawistycznego iSybislaw, repozytorium iReteslaw i banku terminologii językoznawczej.
Konferencja była okazją do integracji środowiska polskich humanistów cyfrowych. Pozwoliła wszystkim uczestnikom bliżej zapoznać się z różnorodnymi badaniami i projektami cyfrowymi prowadzonymi w Polsce w zakresie humanistyki cyfrowej, a duża liczba słuchaczy na każdym wystąpieniu potwierdza zainteresowanie tym obszarem nauki w Polsce. Wszystkie wystąpienia konferencyjne dostępne są na stronie konferencji: http://2016.dariah.pl/?page_id=16

Relacja video z konferencji dostępna jest pod następującym adresem: http://2016.dariah.pl/?page_id=16 
Prezentacja podsumowująca konferencję 

 


PK