OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI 2018


W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dr Jacek Serwański spotkał się 26 kwietnia 2018 roku w Przedszkolu Publicznym Logicus w Rokietnicy koło Poznania z najmłodszymi czytelnikami. Przedszkolacy wysłuchali prelekcji o tym, jak powstaje książka i z czego się ona składa. Obejrzeli publikacje, między innymi drukowane numery „Spraw Narodowościowych", czasopisma wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN. Dostali też do rąk poszczególne luźne arkusze drukarskie i zobaczyli, jak montowane są one w okładce. Dowiedzieli się także, czym zajmują się autorzy, redaktorzy, drukarze i księgarze. Chyba można mieć nadzieję. że kiedyś sięgną po książki SOW.


Dr Jacek Serwański jest redaktorem w Slawistycznym Ośrodku Wydawniczym Instytutu Slawistyki PAN.

 

WARSZTATY „WRITE THE CITY POZNAŃ" Z DR JOANNĄ ROSZAK


W niedzielę 19 listopada dr Joanna Roszak poprowadziła warsztaty „Write the City Poznań" - kierowane do obcokrajowców mieszkających od kilku miesięcy w Poznaniu. Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie Antropologów Kultury "Etnosfera".
Podczas spotkania nie zabrakło rozmowy o stereotypach, o ulubionych wierszach, a także pisania własnych (bardzo udanych) – w końcu Herman Hesse twierdził, że czytanie wierszy, choćby najpiękniejszych, nie daje tyle radości, co pisanie własnych. W pierwszym własnym wierszu uczestniczki punktem wyjścia uczyniły parafrazę otwierającego zdania „Anny Kareniny" Lwa Tołstoja: "All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way" - "All happy foreigners are alike; each unhappy foreigner is unhappy in its own way". Ale – jak same powiedziały – one są w Poznaniu szczęśliwe.

Czytaj więcej: WARSZTATY „WRITE THE CITY POZNAŃ" Z DR JOANNĄ ROSZAK

WYKŁAD POPULARYZATORSKI DR AGNIESZKI AYSEN KAIM

 

20.11.2017 r. dr Agnieszka Aysen Kaim wygłosiła wykład popularyzatorski zatytułowany "Harem osmański - kariera czy niewolnictwo". Wykład odbył się w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

 

 

Czytaj więcej: WYKŁAD POPULARYZATORSKI DR AGNIESZKI AYSEN KAIM

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD DR ARLETY ŁUCZAK


Serdecznie zapraszamy na wykład dr Arlety Łuczak pt. „Biblia Leopolity„ (1561) – pierwsza polska Biblia drukowana, który odbędzie się 27 listopada o godz. 18.00 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

 

CZY DA SIĘ ZOBACZYĆ TO, CZEGO NIE MA? – ANTROPOLOGICZNY WARSZTAT DLA LICEALISTÓW

 

31 października 2017 r. dr Karolina Ćwiek-Rogalska poprowadziła warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu, w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia zatytułowane „Czy da się zobaczyć to, czego nie ma? O wywoływaniu duchów, poniemieckości i krajobrazie kulturowym" zaplanowane zostały jako dyptyk, składający się z ćwiczeń terenowych – gdzie terenem były wybrane punkty na mapie Wałcza – oraz ćwiczeń w sali w formie konwersatorium.

 

Fot. M. Rogalski

Czytaj więcej: CZY DA SIĘ ZOBACZYĆ TO, CZEGO NIE MA? – ANTROPOLOGICZNY WARSZTAT DLA LICEALISTÓW

„KOŻDYN JEDYN EJBER SZRAJBIE PO NASZYMU" – ZAJĘCIA MGRA BARTOSZA CEMBOROWSKIEGO W GIMNAZJUM W MIĘDZYCHODZIE

 

27 października 2017 roku w Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie odbył się wykład mgra Bartosza Cemborowskiego pt. "Kożdyn jedyn ejber szrajbie po naszymu" – czy gwary wielkopolskie faktycznie zanikają? Celem zajęć była popularyzacja wyników badań prowadzonych w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W trakcie pierwszej części zajęć mgr Cemborowski przedstawił cele badawcze swojej pracy doktorskiej pt. „Prestiż i funkcjonowanie gwar wielkopolskich w przestrzeni medialnej", pisanej pod opieką dr hab. prof. IS PAN Ewy Golachowskiej, tradycyjną (polegającą na wywiadach otwartych z użytkownikami gwar wielkopolskich w terenie) oraz innowacyjną (polegającą na zbieraniu materiału dialektologicznego i informacji na temat lokalnego języka poprzez sieć internetową) metodologię prowadzonych badań, zarys informacji na temat dialektu wielkopolskiego i gwar, a także wpływ języka niemieckiego na użytkowników (tu szczególnie zjawisko bilingwizmu językowego oraz interferowania elementów składniowych i leksykalnych z sąsiedniego języka). Doktorant Instytutu Slawistyki PAN zaprezentował również zagadnienie pogranicza polsko-niemieckiego i różnego stosunku użytkowników wobec gwar po stronie polskiej i niemieckiej, analizę „śladów" po dawnych mieszkańcach, zagadnienie dyglosji (w ujęciu Fergusona) oraz zjawisko rosnącego prestiżu gwar wielkopolskich wśród użytkowników. Na koniec prowadzący pokazał przykłady rezultatów badań i opublikowane dotychczas wyniki w postaci fragmentów artykułów.

 

Czytaj więcej: „KOŻDYN JEDYN EJBER SZRAJBIE PO NASZYMU" – ZAJĘCIA MGRA BARTOSZA CEMBOROWSKIEGO W GIMNAZJUM W...

NAUKOWCY Z INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN NA FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE


#hasztagowanie tożsamości, czyli co slawista/slawistka robi na Instagramie


25 września 2017 r. w ramach Festiwalu Nauki dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk wygłosiła wykład pt. #hasztagowanie tożsamości, czyli co slawista/slawistka robi na Instagramie. Wystąpienie dotyczyło możliwości badania serwisu internetowego Instagram, przeznaczonego do magazynowania i szybkiego dzielenia się zdjęciami, z wykorzystaniem narzędzi kulturoznawczych.

Prelegentka w pierwszej kolejności opowiedziała o zjawisku hasztagu, czyli słowie kluczowym, służącym do porządkowania i szybkiego przeszukiwania treści, a także zwróciła uwagę na różnice w procesie powstawania hasztagów odnoszących się do tekstu pisanego i obrazów. Następnie na przykładzie hasztagu #ojczyzna (po chorwacku domovina) badaczka zaprezentowała najważniejsze strategie wizualizacji pojęcia ojczyzna stosowane przez chorwackich użytkowników serwisu Instagram. Wskazywała na specyficzne użycie symboli narodowych, obecność kodu religijnego, kulinarnego, zjawisko utożsamienia ojczyzny z krajobrazem czy „inkorporowania" wartości związanych z ojczyzną za pomocą tatuaży. Analizując bogaty materiał wizualny dr Wróblewska-Trochimiuk zwracała uwagę na rozbudowujący się za pomocą hasztagów słownik pojęć związanych z ojczyzną i tożsamością.

Czytaj więcej: NAUKOWCY Z INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN NA FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE

II NARADA ORGANIZACJI POLONIJNYCH CHARKOWSKIEGO OKRĘGU KONSULARNEGO

 

W dniach 8-10 września 2017 roku w Berdiańsku odbyła się II Narada Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Charkowie przy współpracy z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie" w Berdiańsku. W obradach dotyczących stanu obecnego i perspektyw polskiej i polskojęzycznej oświaty na terenie Charkowskiego Okręgu Konsularnego udział wzięła dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, która w swoim wystąpieniu naświetliła problem specyficznej tożsamości językowej Polaków Zaporoża i Melitopola. Mówiła między innymi, że w stosunku do polskiej mniejszości tego regionu należy stosować nowe podejścia i metody nauczania języka polskiego, a także wypracować model kształtowania przyszłego pokolenia Polaków z wyraźnie określonymi wyróżnikami świadomości narodowej i językowej.

 

Prezentacja prof. H. Krasowskiej

 

Czytaj więcej: II NARADA ORGANIZACJI POLONIJNYCH CHARKOWSKIEGO OKRĘGU KONSULARNEGO

III BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI

 

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku w Jastrowiu k/Piły odbył się III Bukowiński Festiwal Nauki. Pomysłodawczynią oraz organizatorką merytoryczną tego międzynarodowego wydarzenia jest Helena Krasowska, profesor Instytutu Slawistyki PAN.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regionalne Centrum Kultury w Pile, Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenie Res Carpathica, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Nadnotecki, Nadleśnictwo Jastrowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych HORYZONT.

 

Fot. Grażyna Myślińska

 

Czytaj więcej: III BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI

WARSZTATY Z MIKROTOPONIMII DLA UCZNIÓW ZE SZCZUROWEJ

 

9 czerwca 2017 r. dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN poprowadziła warsztaty dotyczące lokalnej toponimii w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej (pow. brzeski, woj. małopolskie). Słuchacze – uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści i dorośli (zajęcia odbyły w trzech grupach) – mieli okazję zapoznać się z typowymi dla wschodniej Małopolski nazwami terenowymi (np. Błonie, Pasternik), a także sposobami ich tworzenia oraz etymologią niektórych mikrotoponimów i nazw miejscowych.

 

Mieszkańcy Szczurowej poza tym dowiedzieli się o metodach zbierania materiałów podczas badań terenowych i znaczeniu udziału w tego typu eksploracjach autochtonów, którzy dobrze znają swoją okolicę.

 

 

Czytaj więcej: WARSZTATY Z MIKROTOPONIMII DLA UCZNIÓW ZE SZCZUROWEJ

CHCESZ POKOJU, PRZYGOTUJ SIĘ NA POKÓJ – KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA

 

23 maja 2017 z inicjatywy naszej pracowniczki, dr Joanny Roszak, w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-warsztatowa: „Chcesz pokoju, przygotuj się na pokój. Perspektywy współczesnej edukacji na rzecz pokoju" adresowana do uczących na wszystkich poziomach edukacji, do działaczy i działaczek organizacji pozarządowych oraz do wszystkich innych zainteresowanych tematem edukacji na rzecz pokoju. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK, Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Józefa Rotblata.

 

Czytaj więcej: CHCESZ POKOJU, PRZYGOTUJ SIĘ NA POKÓJ – KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA