DR WOJCIECH SOSNOWSKI W ETERZE

 

Polecamy Państwa uwadze dwie audycje radiowe z udziałem dra Wojciecha Sosnowskiego.
1. „Obcokrajowcy uczą się polskiego":


https://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/2212400?fbclid=IwAR3ZPJLqjL4ig_WUfx46QdKG
xwOyjDsQq73o8_MlbIIBe7eqyCqXOWA8rWU


2. „Cudzoziemcy o nauce języka polskiego":


https://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/2194535,Na-nauke-jezyka-obcego-nigdy-nie-
jest-za-pozno?fbclid=IwAR0kQ7eXoCtCTw9YOYK-
x2khNKLdF6B8uxt8lTf87jVkN0R9VhLyzsKd23U

NAGRANIA WYKŁADÓW WYGŁOSZONYCH PODCZAS FESTIWALU NAUKI


Zachęcamy do obejrzenia dwóch wykładów wygłoszonych przez naukowców z IS PAN podczas Festiwalu Nauki Warszawa:
mgr Pavlo Levchuk – Niepodległość Ukrainy a język ukraiński https://www.youtube.com/watch?v=C2gMwFOT3HM 
dr Agnieszka Kaim – Polak potrafi, czyli polski wkład w transformację Imperium Osmańskiego https://www.youtube.com/watch?v=23hPItYnBCs 

NA RZECZ ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO POZA GRANICAMI KRAJU


Na początku września w Berdiańsku odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka polskiego pracujących przy organizacjach polskich na Ukrainie. W wydarzenie to zaangażowano dwie badaczki z Instytutu Slawistyki PAN: dr hab., prof. IS PAN Helenę Krasowską oraz dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk.
W panelu naukowo-dydaktycznym wzięło udział 25 osób. Warsztaty były współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Wprowadzenie do warsztatów metodycznych stanowiły referaty wygłoszone przez naukowczynie z IS PAN: „Mowa jako dziedzictwo kulturowe: zachowanie i utrata", przygotowany przez dr hab., prof. IS PAN Helenę Krasowską oraz „Przywilej czy przekleństwo? Budowanie prestiżu dwujęzyczności", przygotowany przez dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk. W części otwartej warsztatów dyskutowano na temat dwujęzyczności, która jest codziennym doświadczeniem środowisk polonijnych na Ukrainie. Podjęto również kwestię dwujęzyczności ukraińsko-rosyjskiej i roli języka polskiego w takim układzie odniesienia.
W następnej kolejności odbył się blok metodyczny, podczas którego prezentowano założenia metody komunikacyjnej w nauczaniu języka polskiego oraz pokazano praktyczne przykłady ćwiczeń rozwijających słownictwo u osób dwujęzycznych (dr Wróblewska-Trochimiuk), omówiono koncepcję nauczania kulturowego języka polskiego poza Polską (dr Jerzy Kowalewski), a także zaprezentowano zasady organizacji pierwszych lekcji języka polskiego jako obcego (mgr Marta Kowalewska).
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Położenie akcentu na metodę komunikacyjną koncentrującą się na używaniu języka docelowego w różnych kontekstach i realnych sytuacjach sprawiło, że warsztaty prowadzone przez dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk przerodziły się w prawdziwą nowoczesną szkołę nauczania języka polskiego jako obcego. Warsztaty były okazją do utrwalenia nowych metod nauczania, a także przyczyniły się do wymiany doświadczeń między nauczycielami i nauczycielkami biorącymi udział w szkoleniu. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów złożyli zapotrzebowanie na kolejne kursy doszkalające.
Przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla uczących języka polskiego na Ukrainie było jednocześnie realizacją celu, jaki od lat stawia sobie Instytut Slawistyki PAN, a mianowicie działalności na rzecz rozwoju społecznego. Wspieranie nauczania języka polskiego poza granicami kraju jest jednym z elementów tego działania.

ZOBN

PAMIĘĆ RÓŻNORODNOŚCI – IV BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI

 

Otwarcie wystawy.  Fot. Grażyna MyślińskaW dniach 21–23 czerwca 2018 roku w Jastrowiu odbyła się pierwsza część czwartej edycji Bukowińskiego Festiwalu Nauki. Pomysłodawczynią Festiwalu jest dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, kontynuująca zapoczątkowaną przez prof. Kazimierza Feleszkę tradycję badań spuścizny kulturowej Bukowiny. Organizowane od czterech lat przedsięwzięcie towarzyszy Międzynarodowemu Festiwalowi Folklorystycznemu „Bukowińskie Spotkania", który w tym roku odbył się już po raz 29.

Celem Bukowińskiego Festiwalu Nauki jest popularyzacja wiedzy o Bukowinie – krainie geograficzno-historycznej leżącej na pograniczu ukraińsko-rumuńskim. Przez wiele lat na terenie tym osadzała się ludność zróżnicowana etnicznie: Ukraińcy, Rumuni, Żydzi, Niemcy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Ormianie, Cyganie i – szczególnie w XIX wieku – Polacy. Oprócz mozaiki narodowościowej cechą charakterystyczną regionu jest także zróżnicowanie wyznaniowe, które nie pokrywa się w prosty sposób z podziałami etnicznymi, co czyni ten teren niezwykle interesującym. To właśnie z tego powodu Bukowinę i jej stolicę Czerniowce zwykło się nazywać „Szwajcarią Wschodu", „Jerozolimą nad Prutem", „małym Wiedniem na Wschodzie", „ostatnią Aleksandrią Europy", a także terenem między Orientem a Okcydentem. Po 1918 roku (szczególnie w czasie II wojny światowej i tuż po niej) z powodów politycznych oraz ekonomicznych na obszarze Bukowiny rozpoczęły się intensywne ruchy migracyjne: w kierunku Polski, Niemiec, Słowacji, Czech, Bośni, Rosji, ale również Brazylii, USA i Kanady. Emigranci zachowali jednak w swojej pamięci obraz Bukowiny jako tygla pokojowo koegzystujących przedstawicieli różnych narodowości i z wielką dbałością pielęgnują ten obraz do dzisiaj.

Czytaj więcej: PAMIĘĆ RÓŻNORODNOŚCI – IV BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI 2018


W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dr Jacek Serwański spotkał się 26 kwietnia 2018 roku w Przedszkolu Publicznym Logicus w Rokietnicy koło Poznania z najmłodszymi czytelnikami. Przedszkolacy wysłuchali prelekcji o tym, jak powstaje książka i z czego się ona składa. Obejrzeli publikacje, między innymi drukowane numery „Spraw Narodowościowych", czasopisma wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN. Dostali też do rąk poszczególne luźne arkusze drukarskie i zobaczyli, jak montowane są one w okładce. Dowiedzieli się także, czym zajmują się autorzy, redaktorzy, drukarze i księgarze. Chyba można mieć nadzieję. że kiedyś sięgną po książki SOW.


Dr Jacek Serwański jest redaktorem w Slawistycznym Ośrodku Wydawniczym Instytutu Slawistyki PAN.

 

WARSZTATY „WRITE THE CITY POZNAŃ" Z DR JOANNĄ ROSZAK


W niedzielę 19 listopada dr Joanna Roszak poprowadziła warsztaty „Write the City Poznań" - kierowane do obcokrajowców mieszkających od kilku miesięcy w Poznaniu. Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie Antropologów Kultury "Etnosfera".
Podczas spotkania nie zabrakło rozmowy o stereotypach, o ulubionych wierszach, a także pisania własnych (bardzo udanych) – w końcu Herman Hesse twierdził, że czytanie wierszy, choćby najpiękniejszych, nie daje tyle radości, co pisanie własnych. W pierwszym własnym wierszu uczestniczki punktem wyjścia uczyniły parafrazę otwierającego zdania „Anny Kareniny" Lwa Tołstoja: "All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way" - "All happy foreigners are alike; each unhappy foreigner is unhappy in its own way". Ale – jak same powiedziały – one są w Poznaniu szczęśliwe.

Czytaj więcej: WARSZTATY „WRITE THE CITY POZNAŃ" Z DR JOANNĄ ROSZAK

WYKŁAD POPULARYZATORSKI DR AGNIESZKI AYSEN KAIM

 

20.11.2017 r. dr Agnieszka Aysen Kaim wygłosiła wykład popularyzatorski zatytułowany "Harem osmański - kariera czy niewolnictwo". Wykład odbył się w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

 

 

Czytaj więcej: WYKŁAD POPULARYZATORSKI DR AGNIESZKI AYSEN KAIM

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD DR ARLETY ŁUCZAK


Serdecznie zapraszamy na wykład dr Arlety Łuczak pt. „Biblia Leopolity„ (1561) – pierwsza polska Biblia drukowana, który odbędzie się 27 listopada o godz. 18.00 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

 

CZY DA SIĘ ZOBACZYĆ TO, CZEGO NIE MA? – ANTROPOLOGICZNY WARSZTAT DLA LICEALISTÓW

 

31 października 2017 r. dr Karolina Ćwiek-Rogalska poprowadziła warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu, w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia zatytułowane „Czy da się zobaczyć to, czego nie ma? O wywoływaniu duchów, poniemieckości i krajobrazie kulturowym" zaplanowane zostały jako dyptyk, składający się z ćwiczeń terenowych – gdzie terenem były wybrane punkty na mapie Wałcza – oraz ćwiczeń w sali w formie konwersatorium.

 

Fot. M. Rogalski

Czytaj więcej: CZY DA SIĘ ZOBACZYĆ TO, CZEGO NIE MA? – ANTROPOLOGICZNY WARSZTAT DLA LICEALISTÓW

„KOŻDYN JEDYN EJBER SZRAJBIE PO NASZYMU" – ZAJĘCIA MGRA BARTOSZA CEMBOROWSKIEGO W GIMNAZJUM W MIĘDZYCHODZIE

 

27 października 2017 roku w Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie odbył się wykład mgra Bartosza Cemborowskiego pt. "Kożdyn jedyn ejber szrajbie po naszymu" – czy gwary wielkopolskie faktycznie zanikają? Celem zajęć była popularyzacja wyników badań prowadzonych w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W trakcie pierwszej części zajęć mgr Cemborowski przedstawił cele badawcze swojej pracy doktorskiej pt. „Prestiż i funkcjonowanie gwar wielkopolskich w przestrzeni medialnej", pisanej pod opieką dr hab. prof. IS PAN Ewy Golachowskiej, tradycyjną (polegającą na wywiadach otwartych z użytkownikami gwar wielkopolskich w terenie) oraz innowacyjną (polegającą na zbieraniu materiału dialektologicznego i informacji na temat lokalnego języka poprzez sieć internetową) metodologię prowadzonych badań, zarys informacji na temat dialektu wielkopolskiego i gwar, a także wpływ języka niemieckiego na użytkowników (tu szczególnie zjawisko bilingwizmu językowego oraz interferowania elementów składniowych i leksykalnych z sąsiedniego języka). Doktorant Instytutu Slawistyki PAN zaprezentował również zagadnienie pogranicza polsko-niemieckiego i różnego stosunku użytkowników wobec gwar po stronie polskiej i niemieckiej, analizę „śladów" po dawnych mieszkańcach, zagadnienie dyglosji (w ujęciu Fergusona) oraz zjawisko rosnącego prestiżu gwar wielkopolskich wśród użytkowników. Na koniec prowadzący pokazał przykłady rezultatów badań i opublikowane dotychczas wyniki w postaci fragmentów artykułów.

 

Czytaj więcej: „KOŻDYN JEDYN EJBER SZRAJBIE PO NASZYMU" – ZAJĘCIA MGRA BARTOSZA CEMBOROWSKIEGO W GIMNAZJUM W...

NAUKOWCY Z INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN NA FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE


#hasztagowanie tożsamości, czyli co slawista/slawistka robi na Instagramie


25 września 2017 r. w ramach Festiwalu Nauki dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk wygłosiła wykład pt. #hasztagowanie tożsamości, czyli co slawista/slawistka robi na Instagramie. Wystąpienie dotyczyło możliwości badania serwisu internetowego Instagram, przeznaczonego do magazynowania i szybkiego dzielenia się zdjęciami, z wykorzystaniem narzędzi kulturoznawczych.

Prelegentka w pierwszej kolejności opowiedziała o zjawisku hasztagu, czyli słowie kluczowym, służącym do porządkowania i szybkiego przeszukiwania treści, a także zwróciła uwagę na różnice w procesie powstawania hasztagów odnoszących się do tekstu pisanego i obrazów. Następnie na przykładzie hasztagu #ojczyzna (po chorwacku domovina) badaczka zaprezentowała najważniejsze strategie wizualizacji pojęcia ojczyzna stosowane przez chorwackich użytkowników serwisu Instagram. Wskazywała na specyficzne użycie symboli narodowych, obecność kodu religijnego, kulinarnego, zjawisko utożsamienia ojczyzny z krajobrazem czy „inkorporowania" wartości związanych z ojczyzną za pomocą tatuaży. Analizując bogaty materiał wizualny dr Wróblewska-Trochimiuk zwracała uwagę na rozbudowujący się za pomocą hasztagów słownik pojęć związanych z ojczyzną i tożsamością.

Czytaj więcej: NAUKOWCY Z INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN NA FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE

II NARADA ORGANIZACJI POLONIJNYCH CHARKOWSKIEGO OKRĘGU KONSULARNEGO

 

W dniach 8-10 września 2017 roku w Berdiańsku odbyła się II Narada Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Charkowie przy współpracy z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie" w Berdiańsku. W obradach dotyczących stanu obecnego i perspektyw polskiej i polskojęzycznej oświaty na terenie Charkowskiego Okręgu Konsularnego udział wzięła dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, która w swoim wystąpieniu naświetliła problem specyficznej tożsamości językowej Polaków Zaporoża i Melitopola. Mówiła między innymi, że w stosunku do polskiej mniejszości tego regionu należy stosować nowe podejścia i metody nauczania języka polskiego, a także wypracować model kształtowania przyszłego pokolenia Polaków z wyraźnie określonymi wyróżnikami świadomości narodowej i językowej.

 

Prezentacja prof. H. Krasowskiej

 

Czytaj więcej: II NARADA ORGANIZACJI POLONIJNYCH CHARKOWSKIEGO OKRĘGU KONSULARNEGO

III BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI

 

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku w Jastrowiu k/Piły odbył się III Bukowiński Festiwal Nauki. Pomysłodawczynią oraz organizatorką merytoryczną tego międzynarodowego wydarzenia jest Helena Krasowska, profesor Instytutu Slawistyki PAN.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regionalne Centrum Kultury w Pile, Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenie Res Carpathica, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Nadnotecki, Nadleśnictwo Jastrowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych HORYZONT.

 

Fot. Grażyna Myślińska

 

Czytaj więcej: III BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI

WARSZTATY Z MIKROTOPONIMII DLA UCZNIÓW ZE SZCZUROWEJ

 

9 czerwca 2017 r. dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN poprowadziła warsztaty dotyczące lokalnej toponimii w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej (pow. brzeski, woj. małopolskie). Słuchacze – uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści i dorośli (zajęcia odbyły w trzech grupach) – mieli okazję zapoznać się z typowymi dla wschodniej Małopolski nazwami terenowymi (np. Błonie, Pasternik), a także sposobami ich tworzenia oraz etymologią niektórych mikrotoponimów i nazw miejscowych.

 

Mieszkańcy Szczurowej poza tym dowiedzieli się o metodach zbierania materiałów podczas badań terenowych i znaczeniu udziału w tego typu eksploracjach autochtonów, którzy dobrze znają swoją okolicę.

 

 

Czytaj więcej: WARSZTATY Z MIKROTOPONIMII DLA UCZNIÓW ZE SZCZUROWEJ

CHCESZ POKOJU, PRZYGOTUJ SIĘ NA POKÓJ – KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA

 

23 maja 2017 z inicjatywy naszej pracowniczki, dr Joanny Roszak, w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-warsztatowa: „Chcesz pokoju, przygotuj się na pokój. Perspektywy współczesnej edukacji na rzecz pokoju" adresowana do uczących na wszystkich poziomach edukacji, do działaczy i działaczek organizacji pozarządowych oraz do wszystkich innych zainteresowanych tematem edukacji na rzecz pokoju. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK, Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Józefa Rotblata.

 

Czytaj więcej: CHCESZ POKOJU, PRZYGOTUJ SIĘ NA POKÓJ – KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA