NAUKOWCY Z INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN NA FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE


#hasztagowanie tożsamości, czyli co slawista/slawistka robi na Instagramie


25 września 2017 r. w ramach Festiwalu Nauki dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk wygłosiła wykład pt. #hasztagowanie tożsamości, czyli co slawista/slawistka robi na Instagramie. Wystąpienie dotyczyło możliwości badania serwisu internetowego Instagram, przeznaczonego do magazynowania i szybkiego dzielenia się zdjęciami, z wykorzystaniem narzędzi kulturoznawczych.

Prelegentka w pierwszej kolejności opowiedziała o zjawisku hasztagu, czyli słowie kluczowym, służącym do porządkowania i szybkiego przeszukiwania treści, a także zwróciła uwagę na różnice w procesie powstawania hasztagów odnoszących się do tekstu pisanego i obrazów. Następnie na przykładzie hasztagu #ojczyzna (po chorwacku domovina) badaczka zaprezentowała najważniejsze strategie wizualizacji pojęcia ojczyzna stosowane przez chorwackich użytkowników serwisu Instagram. Wskazywała na specyficzne użycie symboli narodowych, obecność kodu religijnego, kulinarnego, zjawisko utożsamienia ojczyzny z krajobrazem czy „inkorporowania" wartości związanych z ojczyzną za pomocą tatuaży. Analizując bogaty materiał wizualny dr Wróblewska-Trochimiuk zwracała uwagę na rozbudowujący się za pomocą hasztagów słownik pojęć związanych z ojczyzną i tożsamością.

Czytaj więcej: NAUKOWCY Z INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN NA FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE

II NARADA ORGANIZACJI POLONIJNYCH CHARKOWSKIEGO OKRĘGU KONSULARNEGO

 

W dniach 8-10 września 2017 roku w Berdiańsku odbyła się II Narada Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Charkowie przy współpracy z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie" w Berdiańsku. W obradach dotyczących stanu obecnego i perspektyw polskiej i polskojęzycznej oświaty na terenie Charkowskiego Okręgu Konsularnego udział wzięła dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, która w swoim wystąpieniu naświetliła problem specyficznej tożsamości językowej Polaków Zaporoża i Melitopola. Mówiła między innymi, że w stosunku do polskiej mniejszości tego regionu należy stosować nowe podejścia i metody nauczania języka polskiego, a także wypracować model kształtowania przyszłego pokolenia Polaków z wyraźnie określonymi wyróżnikami świadomości narodowej i językowej.

 

Prezentacja prof. H. Krasowskiej

 

Czytaj więcej: II NARADA ORGANIZACJI POLONIJNYCH CHARKOWSKIEGO OKRĘGU KONSULARNEGO

III BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI

 

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku w Jastrowiu k/Piły odbył się III Bukowiński Festiwal Nauki. Pomysłodawczynią oraz organizatorką merytoryczną tego międzynarodowego wydarzenia jest Helena Krasowska, profesor Instytutu Slawistyki PAN.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regionalne Centrum Kultury w Pile, Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenie Res Carpathica, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Nadnotecki, Nadleśnictwo Jastrowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych HORYZONT.

 

Fot. Grażyna Myślińska

 

Czytaj więcej: III BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI

WARSZTATY Z MIKROTOPONIMII DLA UCZNIÓW ZE SZCZUROWEJ

 

9 czerwca 2017 r. dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN poprowadziła warsztaty dotyczące lokalnej toponimii w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej (pow. brzeski, woj. małopolskie). Słuchacze – uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści i dorośli (zajęcia odbyły w trzech grupach) – mieli okazję zapoznać się z typowymi dla wschodniej Małopolski nazwami terenowymi (np. Błonie, Pasternik), a także sposobami ich tworzenia oraz etymologią niektórych mikrotoponimów i nazw miejscowych.

 

Mieszkańcy Szczurowej poza tym dowiedzieli się o metodach zbierania materiałów podczas badań terenowych i znaczeniu udziału w tego typu eksploracjach autochtonów, którzy dobrze znają swoją okolicę.

 

 

Czytaj więcej: WARSZTATY Z MIKROTOPONIMII DLA UCZNIÓW ZE SZCZUROWEJ

CHCESZ POKOJU, PRZYGOTUJ SIĘ NA POKÓJ – KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA

 

23 maja 2017 z inicjatywy naszej pracowniczki, dr Joanny Roszak, w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-warsztatowa: „Chcesz pokoju, przygotuj się na pokój. Perspektywy współczesnej edukacji na rzecz pokoju" adresowana do uczących na wszystkich poziomach edukacji, do działaczy i działaczek organizacji pozarządowych oraz do wszystkich innych zainteresowanych tematem edukacji na rzecz pokoju. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK, Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Józefa Rotblata.

 

Czytaj więcej: CHCESZ POKOJU, PRZYGOTUJ SIĘ NA POKÓJ – KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA