WARSZTATY Z MIKROTOPONIMII DLA UCZNIÓW ZE SZCZUROWEJ

 

9 czerwca 2017 r. dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN poprowadziła warsztaty dotyczące lokalnej toponimii w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej (pow. brzeski, woj. małopolskie). Słuchacze – uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści i dorośli (zajęcia odbyły w trzech grupach) – mieli okazję zapoznać się z typowymi dla wschodniej Małopolski nazwami terenowymi (np. Błonie, Pasternik), a także sposobami ich tworzenia oraz etymologią niektórych mikrotoponimów i nazw miejscowych.

 

Mieszkańcy Szczurowej poza tym dowiedzieli się o metodach zbierania materiałów podczas badań terenowych i znaczeniu udziału w tego typu eksploracjach autochtonów, którzy dobrze znają swoją okolicę.

 

 

Wiedza zdobyta na warsztatach posłuży zarówno młodszym, jak i starszym mieszkańcom gminy Szczurowa do stworzenia, dzięki pomocy specjalistów, map, na których znajdą się nieoficjalne nazwy pól, łąk, pastwisk itd. będących dawniej w powszechnym użyciu. Już na warsztatach uczniowie mogli spróbować swoich sił w kartografii i rysowali mapy z najważniejszymi obiektami w swojej wsi oraz nanosili na nie znane im mikrotoponimy.
Warsztaty były jednym z etapów realizacji projektu „Atlas małej ojczyzny – mikrotoponimia regionu szczurowskiego" realizowanego w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych", którym kieruje Barbara Żebrowska (Uniwersytet Jagielloński) we współpracy z Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

 

(Dorota K. Rembiszewska)