CZY DA SIĘ ZOBACZYĆ TO, CZEGO NIE MA? – ANTROPOLOGICZNY WARSZTAT DLA LICEALISTÓW

 

31 października 2017 r. dr Karolina Ćwiek-Rogalska poprowadziła warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu, w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia zatytułowane „Czy da się zobaczyć to, czego nie ma? O wywoływaniu duchów, poniemieckości i krajobrazie kulturowym" zaplanowane zostały jako dyptyk, składający się z ćwiczeń terenowych – gdzie terenem były wybrane punkty na mapie Wałcza – oraz ćwiczeń w sali w formie konwersatorium.

 

Fot. M. Rogalski


Uczniowie zapoznali się z warsztatem pracy antropologa, zwłaszcza metodami prowadzenia obserwacji uczestniczącej, oraz przetestowali swoje możliwości w znanym sobie terenie miasta, w którym się uczą i/lub z którego pochodzą. Głównym celem warsztatów było zainteresowanie problematyką przymusowych wysiedleń prowadzonych na Pomorzu od roku 1945 roku i sposobów ich badania na miejscu. Tym bowiem, co pozostało, choć zniknęli ludzie, jest tkanka miejska, krajobraz kulturowy miasta, na który składają się zarówno jego elementy „poniemieckie", jak i te dodawane po roku 1945. W trakcie zajęć wspólnie zastanawiano się, czy da się zdefiniować „poniemieckość" i w jaki sposób można ją badać. Uczniowie w trakcie ćwiczeń w terenie wykonywali dokumentację fotograficzną wybranych elementów przestrzeni miejskiej, próbując uchwycić to, co w niej wyeksponowane i widoczne oraz to, co ukryte i nie rzucające się od razu w oczy.


(KĆR)


Upowszechnianie nauki i działalność na rzecz społeczeństwa są istotnymi elementami długofalowej polityki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Instytut angażuje się nie tylko w organizację wielkich przedsięwzięć promujących osiągnięcia polskiej nauki (konferencje, budowa otwartych baz danych, opracowywanie zasobów bibliotecznych) czy wydarzenia centralne (np. Festiwal Nauki w Warszawie), ale dociera także do mniejszych szkół i regionalnych ośrodków kulturalnych i edukacyjnych, działając na rzecz kształtowania otwartych postaw społecznych.