WYKŁAD POPULARYZATORSKI DR AGNIESZKI AYSEN KAIM

 

20.11.2017 r. dr Agnieszka Aysen Kaim wygłosiła wykład popularyzatorski zatytułowany "Harem osmański - kariera czy niewolnictwo". Wykład odbył się w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

 

 

Uczestniczyli w nim uczniowie I i II klasy III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach (Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach). Nawiązując do popularnego serialu tureckiego „Wspaniałe stulecie", prowadząca przedstawiła inną niż w serialu perspektywę dworu osmańskiego w kontekście administrowania ludnością podbitą przez dynastię osmańską. Była to próba dekonstrukcji mitu, który w naszej świadomości uformował orientalizm. Za materiał ilustracyjny posłużyły przykłady obrazów zachodnioeuropejskich i polskich malarzy.
Prelegentka przedstawiła historię kilku znanych sułtańskich faworyt i mieszkańców seraju pochodzenia słowiańskiego, opisując ich karierę i transgresję kulturową. Zaznaczyła ich wkład w rozwój kultury turecko-osmańskiej i dokonania na polu komunikacji międzykulturowej między ówczesnym światem kultury muzułmańskiej i chrześcijańskiej.
Wykład zakończył się krótką zabawą w odgadywanie znaczenia starych tureckich słów zapisanych na karteczkach i losowanych przez uczestników. Wybrane przykłady leksykalne to oryginały słów, które na stałe przeszły z języka tureckiego do języka polskiego, jak np. ogier (tur. aygır) i buzdygan (tur. buzdoğan). Pytania uczestników wykładu dotyczyły stopnia tolerancji innych wyznań w Imperium. Prelegentka najwyraźniej musiała przerysować obraz obecnej polaryzacji wyznaniowej we współczesnej Republice Turcji, gdyż zadano jej pytanie, czy współcześnie chrześcijanin znalazłby pracę w Turcji. Prowadząca odpowiedziała twierdząco, jednocześnie uświadamiając sobie, że w tzw. niegdysiejszych czasach z tolerancją po obu stronach bywało lepiej.


(AAK)

 

 

 

 

 

 

 

fot. Jarosław Filipowicz