KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
2014 - 2020

 

WERSJA POLSKA

ENGLISH VERSION

Erasmus Policy Statement

 

Instytut Slawistyki PAN w 2014 roku uzyskał Kartę Erasmus+, będącą wstępnym warunkiem udziału w tym programie. W roku akademickim 2016/17 pracownicy i doktoranci Instytutu po raz pierwszy mają możliwość wyjazdów do uczestniczących w programie państw na podstawie podpisanych przez Instytut umów międzyinstytucjonalnych, sporządzonych zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom uczestniczącym w programie Erasmus+.

 

Dotychczas Instytut podpisał umowy z:

• Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie,

• Instytutem Języków i Cywilizacji Orientalnych (INALCO) w Paryżu,

• Instytutem Slawistyki w Greifswaldzie,

• Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu w Zagrzebiu

• Instytutem Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Ratyzbonie.

 

W ramach programu istnieją następujące możliwości:

 

DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:

- wyjazd do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (od 2 dni do 2 miesięcy);

- przyjazdy specjalistów z zagranicznych organizacji lub przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć;

- wyjazdy do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji (np. kursy językowe, seminaria, work shadowing).

W kraju programu taki wyjazd może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, w kraju partnerskim – od 5 dni do 2 miesięcy. Za kraj programu uważa się każdy kraj należący do Unii Europejskiej oraz Macedonię, Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Turcję. Kraje partnerskie to państwa sąsiadujące z UE oraz państwa dopuszczone do udziału w niektórych akcjach Erasmus+ na określonych zasadach.

 

DLA DOKTORANTÓW:

- wyjazd na studia lub praktyki do innego kraju programu lub kraju partnerskiego (od 3 do 12 miesięcy) oraz wyjazd na staż po ukończeniu studiów doktoranckich (2-12 miesięcy)

- przyjęcie doktoranta z innej jednostki z kraju programu lub kraju partnerskiego (3-12 miesięcy)

Aby skorzystać z wyjazdu, należy zgłosić do koordynatorek programu chęć takiego wyjazdu i wskazać uczelnię, którą kandydat jest zainteresowany. Współpracujące uczelnie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz podpisaną z Instytutem Slawistyki PAN umowę dotyczącą wymiany pracowników naukowych oraz doktorantów.

 

Koordynatorkami programu Erasmus+ w Instytucie Slawistyki PAN są mgr Karolina Ćwiek-Rogalska karolina.rogalska@ispan.waw.pl i Aneta Daszuta aneta.daszuta@ispan.waw.pl

 

KLIKNIJ GRAFIKĘ BY WYŚWIETLIĆ PREZENTACJĘ

 

ZASADY NABORU W PROGRAMIE ERASMUS+ W IS PAN

 

zasady_ISPAN