KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
2014 - 2020

 

WERSJA POLSKA

ENGLISH VERSION

Erasmus Policy Statement

 

Instytut Slawistyki PAN w 2014 roku uzyskał Kartę Erasmus+, będącą wstępnym warunkiem udziału w tym programie. Od roku akademickiego 2016/2017 pracownicy i doktoranci Instytutu mają możliwość wyjazdów do uczestniczących w programie państw na podstawie podpisanych przez Instytut umów międzyinstytucjonalnych, sporządzonych zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom uczestniczącym w programie Erasmus+.

 

Dotychczas Instytut podpisał umowy z:
• Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie,
• Instytutem Języków i Cywilizacji Orientalnych (INALCO) w Paryżu,
• Instytutem Slawistyki w Greifswaldzie,
• Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu w Zagrzebiu,
• Instytutem Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Ratyzbonie,
• Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Wilnie,
• Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Lipsku,
• Uniwersytetem Lusófona w Lizbonie.

 

W ramach programu istnieją następujące możliwości:

 

DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:
- wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (od 2 do 5 dni);
- przyjazdy specjalistów z zagranicznych organizacji w celu prowadzenia zajęć;
- wyjazdy do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji (np. szkolenia, kursy językowe, seminaria, work shadowing).
Wyjazdy mogą zostać przeprowadzone do tzw. krajów programu bądź krajów partnerskich. Za kraj programu uważa się każdy kraj należący do Unii Europejskiej oraz Macedonię, Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Turcję. Kraje partnerskie to państwa sąsiadujące z UE oraz państwa dopuszczone do udziału w niektórych akcjach Erasmus+ na określonych zasadach. Pula krajów partnerskich zmienia się co roku.

 

DLA DOKTORANTÓW:
- wyjazdy na studia lub praktyki do innego kraju programu lub kraju partnerskiego (od 3 do 12 miesięcy) oraz wyjazd na staż po ukończeniu studiów doktoranckich (2-12 miesięcy);
- przyjęcie doktoranta z innej jednostki z kraju programu lub kraju partnerskiego (3-12 miesięcy)
Aby skorzystać z wyjazdu, należy zgłosić do koordynatorki programu taką chęć oraz wskazać uczelnię, którą kandydat jest zainteresowany. Współpracujące uczelnie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz podpisaną z Instytutem Slawistyki PAN umowę dotyczącą wymiany pracowników naukowych oraz doktorantów. W przypadku zainteresowania wyjazdem do kraju partnerskiego powinno być to zgłoszone odpowiednio wcześniej, gdyż skorzystanie z tej możliwości wymaga podpisania osobnej umowy.

 

Koordynatorką programu Erasmus+ w Instytucie Slawistyki PAN jest dr Dorota Dobrzyńska (do.dobrzynska@gmail.com).

 

KLIKNIJ GRAFIKĘ BY WYŚWIETLIĆ PREZENTACJĘ

 

ZASADY NABORU W PROGRAMIE ERASMUS+ W IS PAN

 

zasady_ISPAN

DR HAB. KATARZYNA KOTYŃSKA NA UNIWERSYTECIE W GREIFSWALDZIE


W dniach 23-28 kwietnia 2017 r. dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN odbyła pierwszy w naszym Instytucie staż w ramach europejskiego programu wymiany kadry dydaktycznej Erasmus+. Instytucja przyjmująca, Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie, kierowany przez prof. dr. Bernharda Brehmera, prowadzi jedyną w Niemczech ukrainistykę. W ramach wyjazdu przeprowadzone zostały dwa seminaria, poświęcone antropologii literatury i zagadnieniom związanym z konstruowaniem polskiej i ukraińskiej tożsamości narodowej, konsultacje dla zainteresowanych polsko-ukraińskimi związkami literackimi oraz wykład otwarty pt. „Facing the Past – Reinterpreting the Past: Lviv's multicultural past in contemporary Ukrainian municipal projects and tourism industry".
Wyjazd stanowił także okazję do przedyskutowania planów dalszej współpracy naukowej, w tym wspólnego projektu grantowego, z odpowiedzialnym za studia nad Słowiańszczyzną Wschodnią dr. Romanem Dubasevychem. Ponadto była to interesująca możliwość przyjrzenia się odmiennej niż w polskich uniwersytetach konstrukcji programu studiów filologicznych.

 

 IMG 20170427 114356

(przyg. i fot. K. Kotyńska)