MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI. WOKÓŁ SŁOWIAŃSKIEJ AKSJOSFERY. EUROJOS XIV

 

 

Od 11 do 13 września odbyła się w Nałęczowie międzynarodowa konferencja naukowa Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV współorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundację Slawistyczną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 18 zagranicznych ośrodków naukowych (m.in. Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Łomonosowa, Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki, Uniwersytetu w Gandawie, Instytutu Języka Chorwackiego i Lingwistyki, Instytutu Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Uniwersytetu w Helsinkach, Instytutu Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk, Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu w Nowym Sadzie) oraz 10 ośrodków krajowych (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, KUL) reprezentujący łącznie 12 krajów – Polskę, Rosję, Ukrainę, Białoruś, Finlandię, Meksyk, Austrię, Belgię, Litwę, Bułgarię, Serbię i Chorwację.

 


Wysłuchano ponad 40 referatów w językach polskim, rosyjskim, serbskim, bułgarskim i czeskim. Ich autorzy dążyli do zdiagnozowania specyficznego rozumienia określonych wartości ‒ traktowanych jako koncepty kulturowe ‒ przez użytkowników poszczególnych języków. Uczestnicy omawiali takie pojęcia, jak ZDROWIE, RODZINA, TOLERANCJA, DEMOKRACJA, PRZYJAŹŃ, NARÓD, SPRAWIEDLIWOŚĆ, WOLNOŚĆ, PATRIOTYZM, DOM. Zgodnie z założeniami projektu EUROJOS analizowano wartości podzielane nie tylko przez poszczególne narody słowiańskie, ale też przez ich bliższych i dalszych sąsiadów. Dlatego też na spotkaniu prezentowano opracowania dotyczące konceptów w języku duńskim, fińskim, hiszpańskim, niemieckim i litewskim. Prezentowano wyniki ankiet przeprowadzonych wśród respondentów w Finlandii, Danii, Polsce, Serbii, na Białorusi i Ukrainie. Uwagę poświęcono również zagadnieniom metodologicznym badań aksjolingwistycznych. Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska przedstawiła referat O sposobach eksplikowania konceptów aksjologicznych. 13 września odbyło się otwarte posiedzenie redakcji Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów prowadzone przez redaktora serii prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego. Na spotkaniu omówiono plan pracy nad kolejnymi tomami Leksykonu, przede wszystkim nad tomami ZDROWIE i RODZINA, które są już znacząco zaawansowane. W konferencji oraz w spotkaniu redakcyjnym obok doświadczonych badaczy uczestniczyli doktoranci z Litwy, Białorusi i Polski, rozpoczynający pracę naukową w obszarze aksjolingwistyki.

 


Materiały konferencji są dostępne na stronie www.eurojos.wordpress.com


Międzynarodowa konferencja naukowa: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV (11−13 września 2018) ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Oprac. DP.
Fot. KSG.