ue logo

 

 

 

          

KONTAKT
Dane adresowe:
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa
tel./fax: 22 826 76 88
22 828 44 75
sekretariat@ispan.waw.pl

WYKŁAD PROF. HELENY KRASOWSKIEJ W GRUZIŃSKIEJ NARODOWEJ AKADEMII NAUK

8 kwietnia 2016 roku na zaproszenie Gruzińskiej Narodowej Akademii Nauk prof. Helena Krasowska wygłosiła wykład pt. Sytuacja językowa: status i prestiż języka (na przykładzie Ukrainy, Mołdawii i Gruzji). Po wykładzie odbyła się długa dyskusja na temat sytuacji językowej w Gruzji oraz dwujęzyczności i wielojęzyczności w Ukrainie, Republice Mołdawii oraz Gruzji.

 

 

Spotkanie przedstawicieli polskiej i gruzińskiej nauki odbyło się w ramach współpracy Polskiej Akademii Nauk z zagranicznymi akademiami. Podczas wizyty, której gospodarzem był Instytut Historii i Etnologii Państwowego Uniwersytetu im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi, odbyło się także spotkanie z profesorem Vazhą Kiknadze, Dyrektorem Instytutu Historii i Etnologii. W trakcie spotkania dyskutowano na temat dalszej współpracy polsko-gruzińskiej.

 

Od lewej: prof. Vazha Kiknadze, prof. Helena Krasowska, prof. Davit Merkviladze