OTWARTE SEMINARIUM JĘZYKOZNAWCZE PROF. JADWIGI WAJSZCZUK

Serdecznie zapraszamy
na otwarte seminarium językoznawcze prof. Jadwigi Wajszczuk,
które odbędzie się w 30 czerwca 2016 roku o godzinie 11.
w pracowni Instytutu Slawistyki PAN
przy ulicy Jaracza 6/12.

Seminarium stanowić będzie kontynuację refleksji nad tomem "Składnia" w "Gramatyce współczesnego języka polskiego", czyli tzw. "żółtej" lub "dużej" gramatyce z 1984 roku.


Lektury:
1. Składania wyrażeń polipredykatywnych
2. Warunki synonimiczności zdań