Współczesna slawistyka w przestrzeni cyfrowej

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Grupa robocza „Slawistyka cyfrowa" konsorcjum DARIAH-PL

mają zaszczyt zaprosić na

międzynarodową konferencję naukową

Współczesna slawistyka w przestrzeni cyfrowej

Warszawa, 5-6 września 2016 r.

 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia aktualnego stanu i perspektyw rozwoju badań slawistycznych w przestrzeni cyfrowej, przede wszystkim zaś współczesnych systemów i języków informacyjno-wyszukiwawczych z zakresu slawistyki językoznawczej, kulturoznawczej i literaturoznawczej.

 

Celem konferencji jest wymiana myśli między przedstawicielami slawistycznych środowisk językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych oraz specjalistów z dziedziny informacji naukowej, którzy swoje badania prowadzą w przestrzeni cyfrowej.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy slawistów, badaczy terminologii językoznawczej, teoretyków, praktyków systemów i języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz osoby zainteresowane rozwojem społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego.

 

Inicjatorami konferencji są twórcy i współtwórcy systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw (Instytut Slawistyki PAN).

 

Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie.
Czas wystąpienia: 20 minut

 

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia na adres isybislaw.konferencja@gmail.com  do 15 sierpnia br. Udział w konferencji jest bezpłatny. Informujemy, że organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów noclegu oraz podróży.

 

Streszczenie referatu (w języku wystąpienia) - o objętości ½ strony, tj. 900 znaków - można przesłać pod podany wyżej adres w późniejszym terminie, do 22 sierpnia br. Teksty streszczeń będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych i dostępne w repozytorium iReteslaw. Przewidujemy publikację tomu pokonferencyjnego w postaci cyfrowej w otwartym dostępie.

 

 

W imieniu organizatorów

dr Zofia Rudnik-Karwatowa
dr Paweł Kowalski