JUBILEUSZ PROFESOR DOKTOR HABILITOWANEJ ELŻBIETY SMUŁKOWEJ

 

W dniu 27 czerwca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich obchodziliśmy jubileusz 85-lecia prof. dr hab. Elżbiety Smułkowej. Jego organizatorami byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Prof. Elżbieta Smułkowa jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych badaczek pogranicza polsko-białoruskiego, autorką wielu znakomitych prac naukowych, wspaniałym pedagogiem, jak również dyplomatą.


Uroczystość składała się z trzech części: naukowej – panelu dyskusyjnego „O badaniu pograniczy kulturowych. Pojęcia – ideologie – metody" z udziałem Jubilatki, prof. Grażyny Szwat-Gyłybowej, prof. Anny Zielińskiej i prof. Zbigniewa Grenia; oficjalnej – z udziałem zaproszonych gości z kręgu nauki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rodziny i przyjaciół; oraz prezentacji książki poświęconej prof. Elżbiecie Smułkowej.
W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych głos zabrał wiceminister Marek Ziółkowski, współpracownik ambasador Elżbiety Smułkowej w Ambasadzie RP w Mińsku w latach 1991-1995. Jubilatkę pozdrawiali także: prof. Anna Zielińska i prof. Zbigniew Greń – w imieniu organizatorów, prof. Iryna Bahdanowicz, białorutenistka z Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, prof. Anna Engelking – w imieniu Instytutu Slawistyki PAN, prof. Romuald Huszcza – w imieniu Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, prof. Jerzy Axer – dziekan Wydziału Artes Liberales UW, minister płk Zbigniew Zieliński, Komendant Krajowy Leśnej Komisji Kombatanckiej, b. Szef Urzędu ds. Kombatantów, Wincuk Wiaczorka, białoruski filolog i polityk oraz Tomasz Adamski, Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku.
Ostatnią częścią jubileuszowych obchodów była prezentacja książki Walerego Kalinouskiego Пані Эльжбета. Гісторыя адной прыязьні / Pani Elżbieta. Historyja adnoj pryjazni (wyd. Inbiełkult, Smoleńsk 2016), będącej biografią prof. Elżbiety Smułkowej, napisaną na podstawie licznych rozmów z szanowną jubilatką na tematy zawodowe i osobiste.


(tekst: M. Kasner, foto: A. Boguska)

 

Galeria zdjęć