MGR WOJCIECH WŁOSKOWICZ NA MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE GEOGRAFICZNYM W PEKINIE


W dniach 21-25 sierpnia 2016 r. mgr Wojciech Włoskowicz, doktorant IS PAN i asystent w Zakładzie Językoznawstwa IS PAN, uczestniczył w 33. Światowym Kongresie Geograficznym w Pekinie. Wydarzenie skupiło około 5 tysięcy uczestników z ponad 100 krajów świata, a zorganizowane zostało przez International Geographical Union.

 

 

W ramach sesji C12.36 Toponymy. Place Names As Social Constructs (przygotowanej przez wspólną komisję toponomastyczną International Cartographic Association i International Geographical Union) Wojciech Włoskowicz wygłosił referat pt. Communicative community as the core criterion for the endonymic status of toponyms. An addendum to P. Jordan's definition of endonym. Przedstawił w nim możliwość aplikacji teorii wspólnot komunikatywnych i teorii magazynowania językowego L. Zabrockiego w rozwinięciu definicji endonimu, podkreślając przy tym socjotoponomastyczne aspekty funkcjonowania nazewnictwa geograficznego.
Udział mgra Włoskowicza w Kongresie sfinansowany został z grantu wewnętrznego IS PAN ze środków na rozwój młodych naukowców.

 


Na zdjęciu (od lewej): dr Tomasz Wites (Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej), prof. Peter Jordan (Austriacka Akademia Nauk, wiceprzewodniczący wspólnej komisji toponomastycznej¬¬ ICA i IGU, przewodniczący Working Group on Exonyms działającej w strukturach ONZ), mgr Wojciech Włoskowicz.