II BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI W JASTROWIU

 

W dniach 22-25 czerwca 2016 roku odbył się II Bukowiński Festiwal Nauki. Na wydarzenie to składały się następujące działania: wykłady otwarte, dyskusyjny klub filmowy oraz wystawa.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regionalne Centrum Kultury w Pile, Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenie Res Carpathica. Pomysłodawczyniami i realizatorkami programu były: dr hab. Helena Krasowska, prof. PAN i dr Magdalena Pokrzyńska.

 

II Bukowiński Festiwal Nauki finansowany był w ramach umowy 924/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

II Bukowiński Festiwal Nauki to impreza popularyzująca naukę zaplanowana jako wydarzenie cykliczne odbywające się w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania". Oba przedsięwzięcia nawiązują do Bukowiny – krainy geograficzno-historycznej na pograniczu ukraińsko-rumuńskim. Bukowiński Festiwal Nauki stanowi wydarzenie popularyzujące naukę w zakresie wiedzy dotyczącej zjawisk społecznych, kultury i dziejów wiążących się z Bukowiną i Europą Środkową.

 

Celem Bukowińskiego Festiwalu Nauki jest:
• upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym oraz o innych regionach i środowiskach społecznych zróżnicowanych wewnętrznie
• oddolna integracja mieszkańców Europy Środkowej
• promowanie postaw otwartych, nastawionych na dialog i współpracę (przełamywanie poczucia obcości międzykulturowej i międzygeneracyjnej)
• przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z braku wiedzy o Innych

 

Program Festiwalu Nauki

 

II Bukowiński Festiwal Nauki towarzyszył XXVII Międzynarodowemu Festiwalowi Folklorystycznemu „Bukowińskie Spotkania". Usytuowanie Festiwalu Nauki w tym samym miejscu i czasie, co bukowiński festiwal folklorystyczny, nadaje mu szczególne znaczenie i zwiększa odbiór społeczny. Ze względu na rozmiar (liczba uczestników) i transgraniczny charakter (współpraca pięciu państw) Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania" należy do największych festiwali środkowoeuropejskich.
Jastrowie było miejscem wcześniejszych konferencji naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej. W mieście panuje przychylny klimat dla inicjatyw tego typu. Miasto dysponuje odpowiednią infrastrukturą i dobrym zapleczem technicznym. Najważniejsze jest jednak to, że mieszkańcy miasteczka chętnie biorą udział w przedsięwzięciach tego typu.

 

Opr. prof. L. A. Suchomłynow