PROF. GRAŻYNA SZWAT-GYŁYBOWA DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU SOFIJSKIEGO

 

Z wielką dumą i radością pragniemy poinformować, że 19 października 2016 roku prof. Grażyna Szwat-Gyłybowa została uhonorowana przez Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy tytułem doktora honoris causa oraz Błękitną Wstęgą.
Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersytetu w obecności zastępcy Rektora, prof. Renety Bożankowej oraz Dziekana Wydziału Filologii Słowiańskich, prof. Bojko Penczewa, a także wielu gości i przyjaciół Pani Profesor.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 fot. E. Drzewiecka

 

 fot. E. Drzewiecka

 

fot. E. Drzewiecka

 

  

 fot. I Gyłybow

 

 fot. I. Gyłybow