INSTYTUT SLAWISTYKI PAN NA XX FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE (24.09-1.10.2016)

 

Instytut Slawistyki od 2012 roku uczestniczy w Festiwalu Nauki organizowanym w Warszawie już od 20 lat (zob. http://festiwalnauki.edu.pl/). Do 2014 roku koordynacją udziału naszego Instytutu w Festiwalu oraz prowadzeniem spotkań festiwalowych zajmował się dr Krzysztof Kowalewski, w 2015 roku funkcję tę przejęła dr hab. Katarzyna Osińska, prof. Instytutu Slawistyki PAN.
Program zaproponowany przez nasz Instytut w tym roku przewidywał cztery wykłady w ramach tzw. klubów, czyli spotkań popołudniowych otwartych dla wszystkich chętnych, odbywających się w dniach 26-30 września br. Miejscem spotkań był Pałac Staszica. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować p. Grażynie Piskorz oraz jej współpracownicom za pomoc techniczną w organizacji spotkań.


Program miał za zadanie zaprezentować – na wybranych przykładach – kierunki prowadzonych w naszym Instytucie badań Słowian i słowiańszczyzny w aspekcie historycznym, socjolingwistycznym, antropologicznym, kulturowym. Z wykładami wystąpiły kolejno:

 

• dr hab. Anna Kotłowska – „Słowianie w literaturze bizantyjskiej"

 

• dr hab. prof. Instytutu Slawistyki PAN Lilla Moroz-Grzelak – „Figury wroga w świecie Słowian bałkańskich"

 

• dr Dorota Leśniewska – „Kto był pierwszy? Z niemiecko-słowiańskich debat o prawie do ziemi"

 

• dr hab. prof. Instytutu Slawistyki PAN Helena Krasowska – „Tożsamość językowa Polaków na Ukrainie"

 

(opis poszczególnych wykładów - zob.: http://bit.ly/2f95U13)

 

Frekwencja podczas tegorocznych wykładów była duża, większa niż w roku ubiegłym, a trzeba podkreślić, że w ramach Festiwalu równolegle odbywa się wiele innych spotkań (w tym roku w ciągu dziesięciu festiwalowych dni odbyło się ponad 500 imprez). Szczególnie dużo słuchaczy przyciągnął temat zaproponowany przez dr hab. Annę Kotłowską – w sali 103 nie starczyło miejsc siedzących dla wszystkich, mimo to nikt nie zrezygnował. Błyskotliwie poprowadzony wykład, uzupełniony przykładem: w jaki sposób można odczytywać źródło historyczne, wywołał wiele pytań, łącznie z zainicjowaną przez jednego ze słuchaczy dyskusją na temat przyszłości badań genetycznych w odniesieniu do archeologii i historii.


Publiczność dopisała również na wszystkich trzech pozostałych wykładach, co świadczy o zainteresowaniu najnowszą historią omawianych obszarów i zjawisk kulturowych. Pytania słuchaczy wskazywały zarówno na chęć poznania stosunkowo mało znanych w Polsce problemów (jak kwestie bałkańskie), jak i poszerzenia wiedzy w dziedzinach znanych słuchaczom dzięki własnym zainteresowaniom, bądź przez osobiste doświadczenie, jak np. kwestie dotyczące Polaków na Wschodzie.

 

(przyg. K. Osińska, fot. A. Wojciechowska)