WSPÓŁPRACA NAUKOWA INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN Z UNIWERSYTETEM NARODOWYM W CZERNIOWCACH

 

W 2016 roku Instytut Slawistyki PAN podpisał umowę o współpracy naukowej z Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. W imieniu Instytutu Slawistyki PAN umowę sygnowała prof. dr hab. Anna Zielińska, natomiast w imieniu Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach prof. Stepan Melnychuk, rektor Uniwersytetu.
30 września 2016 roku odbyło się spotkanie delegacji obu instytucji. Reprezentowali je: Petro Fochuk, Prorektor Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, Jarosław Redkva, koordynator programów polskich na Uniwersytecie w Czerniowcach, a także Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Slawistyki PAN, dr hab. Helena Krasowska.

 

 

W październiku 2016 roku dr Dorota Pazio-Wlazłowska oraz dr hab., prof. IS PAN Ewa Golachowska podczas udziału w konferencji naukowej na Ukrainie spotkały się z Jarosławem Redkvą oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu w Czerniowcach.

 

 

W rozmowach prowadzonych w czasie obu spotkań podkreślano znaczenie zawartego porozumienia, dzięki któremu możliwe będzie poszerzenie zakresu wspólnie realizowanych badań naukowych oraz projektów, intensyfikacja wymiany pracowników naukowych oraz sprawniejszy przepływ doświadczeń w zakresie kształcenia młodej kadry. Znaczenie podpisanej umowy wykracza daleko poza wymiar naukowo-organizacyjny, jest ona wyrazem solidarności polskich uczonych z ukraińskimi kolegami, pracującymi w trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej.