WYKŁAD PROF. ANNY ZIELIŃSKIEJ W WIEDNIU


14 marca 2017 w siedzibie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu w sali Jana III Sobieskiego odbył się wykład w języku niemieckim prof. Anny Zielińskiej pt. Schibboleth. Untersuchung zu Sprachen und Identitäten im Gebiet von Lebus (Westpolen) (pol. Schibboleth. Badania nad językami i tożsamościami w regionie lubuskim (zachodnia Polska). Tematyka wykładu dotyczyła stygmatyzacji języków mniejszości w zachodniej Polsce na terenach, które do 1945 roku należały do Niemiec. Inspirację metodologiczną stanowiła książka wiedeńskiej językoznawczyni Brigitty Busch „Mehrsprachigkeit" (Wiedeń 2013). B. Busch przywołuje starotestamentowe pojęcie Schibboleth, które w językoznawstwie oznacza stygmatyzowane cechy językowe, wskazujące na nieakceptowane przez grupę dominującą regionalne lub społeczne pochodzenie mówiącego.

 

 

W czasie wykładu prezentowane były fragmenty wywiadów z mieszkańcami regionu lubuskiego oraz fotografie, w eleganckiej oprawie graficznej zaprojektowanej i wykonanej przez Barbarę Grunwald-Hajdasz. Temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, wyrazem czego była długa dyskusja. Wykład odbył się na zaproszenie Dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu prof. Bogusława Dybasia.

 

 

Fot. Lidia Gerc