O NAZWISKACH POLAKÓW W TOKIO – WYKŁAD PROF. REMBISZEWSKIEJ W JAPONII

 

10 lutego 2017 r. prof. Dorota Rembiszewska wygłosiła wykład na temat nazwisk Polaków w ujęciu geograficznym. Wykład odbył się na Wydziale Literatury Uniwersytetu Tokijskiego.

 

 

Wystąpienie dotyczyło zagadnień zróżnicowania geograficznego antroponimów mieszkańców Polski, ze szczególnym uwzględnieniem nazwisk, których elementem nominacji są apelatywy gwarowe. Wybór tematu był podyktowany nie tylko chęcią zainteresowania słuchaczy zagadnieniami polskich nazw osobowych, ale także nawiązaniem do wcześniejszych wystąpień w Japonii prof. Ewy Rzetelskiej-Feleszko na ten temat.
Prof. Dorota Rembiszewska gościła w Japonii na zaproszenie dr. Motoki Nomachi (associated professor na Uniwersytecie Hokkaido), który brał udział w kilku konferencjach organizowanych przez Instytutu Slawistyki PAN. Wykład odbył się dzięki dofinansowaniu ze środków Grants-in-Aid for Scientific Research Kakenhi. Współorganizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Hokkaido, Centrum Badań Słowiańsko-Euroazjatyckich oraz Instytut Polski w Tokio. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęło The Japan Society for the Study of Slavic Languages and Literatures.