GRANT PATTERNS LECTURES: RELACJE MIĘDZY DYSKURSAMI GRUP DOMINUJĄCYCH I MNIEJSZOŚCIOWYCH W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PO 1989 ROKU. ANALIZA KRYTYCZNA.

W semestrze zimowym 2016/2017 w ramach grantu Patterns Lectures przyznawanego przez wiedeńską fundację ERSTE Stiftung dr Nicole Dołowy-Rybińska i dr Anna Zawadzka prowadziły seminarium dla doktorantek i doktorantów pt. Relacje między dyskursami grup dominujących i mniejszościowych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Analiza krytyczna.


W ramach zajęć odbyły się 4 wykłady gościnne. Pierwszy, inauguracyjny wykład cyklu wygłosił Daniel Lörcher – koordynator aktywności kibiców klubu Borussia Dortmund. Wykład poświęcony był wysiłkom niemieckiego klubu piłkarskiego na rzecz marginalizacji wpływów skrajnej prawicy wśród jego fanów i fanek. Drugi wykład – wygłoszony przez Magdę Lipską, kuratorkę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – dotyczył działań na granicy sztuki i animacji kultury lokalnej. Podczas kolejnego wykładu gościnnego dr Katharina Wiedlack, badaczka z Uniwersytetu Wiedeńskiego, opowiadała o instrumentalizacji wschodniego aktywizmu LGBT i Queer w zachodnich przedstawieniach medialnych. Czwarty wykład wygłosił dr Tomasz Rakowski – antropolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład dotyczył wykraczania poza ramy klasycznej etnografii na rzecz eksperymentalnego współdziałania. Pozostałe spotkania w ramach cyklu prowadzone były przez dr Nicole Dołowy-Rybińską i dr Annę Zawadzką.


Ze względu na otwarty charakter wykładów gościnnych kurs cieszył się dużą popularnością. Wzięły w nim udział nie tylko doktorantki i doktoranci z różnych ośrodków akademickich (m.in. ISNS UW i Artes Liberales UW), ale także osoby zainteresowane podejmowanymi tematami, niezwiązane z jednostkami naukowymi. Sali wykładowej na spotkania otwarte użyczył lokal PaństwoMiasto przy ul. Andersa 29, za co koordynatorki seminarium serdecznie dziękują.


Drugi semestr zajęć w ramach seminarium Relacje między dyskursami grup dominujących i mniejszościowych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Analiza krytyczna rozpocznie się w październiku 2017 r. Osoby zainteresowane szczegółowym programem zachęcamy do śledzenia informacji na stronie IS PAN i zgłaszania chęci uczestnictwa w kursie.